Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-tabeller som filer. Felet åtgärdas som bäst.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11ny -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1990=100, monthly data, 1990M01-2022M05

Välj variabler

Ja
2022-06-15
Indextal:
indextal
Månadsförändring, %:
%
Årsförändring, %:
%
2022-07-15
2019-04-15
Statistikcentralen, Byggnadskostnadsindex
001_11ny_2022m05
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990M01 , 1990M02 , 1990M03 ,

Valda 1 Totalt 389

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000