Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 112g -- Omsättningsindex för byggverksamhet på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2022M05*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 213273 Ändrad senast: 20220714 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2022M05* (329)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 112h -- Omsättningsindex för byggverksamhet på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2022Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 54997 Ändrad senast: 20220714 08.00

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2022Q1 (109)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 112i -- Omsättningsindex för byggverksamhet på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2021H2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32222 Ändrad senast: 20220714 08.00

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2021H2 (54)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 112j -- Omsättningsindex för byggverksamhet på årsnivå (2015=100), 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20512 Ändrad senast: 20220714 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 5. 12xl -- Revideringar i omsättning inom byggverksamhet på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2022M04

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32488 Ändrad senast: 20220714 08.00

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2022M04 (40)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, 1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (9)


 6. 12xp -- Revideringar i omsättning inom byggverksamhet på årsnivå (2015=100), 2019-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13625 Ändrad senast: 20220714 08.00

  1. År: 2019, 2020, (2)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, 41 Byggande av hus, 42 Anläggningsarbeten, 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet, (4)
  3. Variable: Omsättning, Försäljningsvolym, (2)
  4. Uppgifter: Genomsnitt av revidering av ursprunglig indexserie, %, procentenhet, Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av ursprunglig indexserie, %, procentenhet, Genomsnitt av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet, Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet, ..., Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (6)


 7. 13dk -- Omsättningsindex för byggverksamhet, preliminär data (2015=100), 1995M01-2022M06*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 67021 Ändrad senast: 20220729 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2022M06* (330)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, (1)
  3. Variable: Omsättning, (1)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 8. 13ml -- Revideringar i preliminär omsättning inom byggverksamhet på månadsnivå (2015=100), 2021M02-2022M05

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22459 Ändrad senast: 20220714 08.00

  1. Månad: 2021M02, 2021M03, 2021M04, 2021M05, ..., 2022M05 (16)
  2. Näringsgren: F Byggverksamhet, (1)
  3. Variable: Omsättning, (1)
  4. Uppgifter: Preliminär offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (12)