Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11ch -- Familjevåld och våld i nära relationer som anmälts som brott, 2009-2020

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4216151 Ändrad senast: 20210601 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  2. Offrets kön: Offrets kön totalt, Offret män, Offret kvinnor, (3)
  3. Boendeform: Bostadshushåll totalt, Samma bostadshushåll, Annat bostadshushåll, (3)
  4. Förhållande mellan offer och misstänkt: Totalt, Offrets förälder misstänkt, ...Offrets biologisk far eller adoptivfar misstänkt, ...Offrets biologisk mor eller adoptivmor misstänkt, ..., Offret och den misstänkta har ett gemensamt barn (15)
  5. Offrets ålder: Totalt, 0 - 4, 0 - 17, 5 - 9, ..., Okänd (15)
  6. Misstänktas kön: Misstänkta totalt, Misstänkta män, Misstänkta kvinnor, (3)
  7. Brott: TOTALT, Våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt (3 mom) 20:1-2, Sexuellt utnyttjande av barn, grovt sexuellt utnyttjande av barn 20:6-7, Övriga sexualbrott 20:4-5,5a, 8-9, ..., Andra brott 17:22§, 21:6§, 21:8-9§, 25:3-3a§1, 25:4§1-2, 25:8§ (14)
  8. Uppgifter: Antal, (1)


 2. 11yy -- Kommunal parkeringsövervakning, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 54764 Ändrad senast: 20220114 08.00

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. Kommun: HELA LANDET, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, ..., Ylöjärvi (43)
  3. Uppgifter: 01 Felparkeringsavgifter totalt (antal), 011 Felparkeringsavgifter utfärdade av polisen (antal), 02 Felparkeringsavgifter utfärdade enligt vägtrafiklagen (antal), 021 Felparkeringsavgifter utfärdade av polisen enligt vägtrafiklagen (antal), ..., 12 Inkomster från felparkeringsavgifter (euro) (18)


 3. 137g -- Familjevåld och våld i nära relationer efter anmälningstidpunkt, anmälts som brott, 2015M01-2020M12

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1847067 Ändrad senast: 20210601 08.00

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2020M12 (72)
  2. Offrets kön: Offrets kön totalt, Offret män, Offret kvinnor, (3)
  3. Boendeform: Bostadshushåll totalt, Samma bostadshushåll, Annat bostadshushåll, (3)
  4. Förhållande mellan offer och misstänkt: Totalt, Offrets förälder misstänkt, ...Offrets biologisk far eller adoptivfar misstänkt, ...Offrets biologisk mor eller adoptivmor misstänkt, ..., Offret och den misstänkta har ett gemensamt barn (15)
  5. Offrets ålder: Totalt, 0 - 4, 0 - 17, 5 - 9, ..., Okänd (15)
  6. Misstänktas kön: Misstänkta totalt, Misstänkta män, Misstänkta kvinnor, (3)
  7. Uppgifter: Antal, (1)


 4. 13ex -- Brott som kommit till kännedom och utredning av dem efter brottskategori, kommunen där brottet skett och anmälningsår, 1980-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 79853958 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2021 (42)
  2. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (312)
  3. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  4. Uppgifter: Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal), Uppklarade brott totalt (antal), Uppklarade brott av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under statistikåret (antal), Uppklarade brott av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under tidigare år (antal), ..., Uppklarningsprocent för brott (%) (14)


 5. 13f1 -- Misstänkta för uppklarade brott efter kommunen där brottet skett och uppklarningsår, antal och andel av misstänkta, 1980-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 87976260 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2021 (42)
  2. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  3. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (312)
  4. Uppgifter: Misstänkta för brott totalt (antal), Män misstänkta för brott (antal), Kvinnor misstänkta för brott (antal), Personer med okänt kön misstänkta för brott (antal), ..., Andelen personer över 21 år av de misstänkta (%) (15)


 6. 13f3 -- Brott som kommit till kännedom och utredning av dem efter brottskategori och välfärdsområde, förändringsprocent, 1980-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14521948 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2021 (42)
  2. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  3. Välfärdsområde: HELA LANDET, HVA01 Östra Nylands välfärdsområde, HVA02 Mellersta Nylands välfärdsområde, HVA03 Västra Nylands välfärdsområde, ..., Okänd (26)
  4. Uppgifter: Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal), Brott som kommit till myndigheternas kännedom, förändring jämfört med året innan (antal), Brott som kommit till myndigheternas kännedom, förändring jämfört med året innan (%), Uppklarade brott totalt (antal), ..., Brott som inte anmälts till åklagare av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under statistikåret, förändring från föregående år (%) (24)


 7. 13f4 -- Misstänkta för uppklarade brott efter välfärdsområde där brottet skett och uppklarningsår, antal och förändringsprocent, 1980-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12401847 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2021 (42)
  2. Välfärdsområde: HELA LANDET, HVA01 Östra Nylands välfärdsområde, HVA02 Mellersta Nylands välfärdsområde, HVA03 Västra Nylands välfärdsområde, ..., Okänd (26)
  3. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  4. Uppgifter: Misstänkta för brott totalt (antal), Misstänkta för brott totalt, förändring jämfört med året innan (antal), Misstänkta för brott totalt, förändring jämfört med året innan (%), Män misstänkta för brott (antal), ..., Över 21-åringar misstänkta för brott, förändring jämfört med året innan (%) (21)


 8. 13f7 -- Polisålägganden efter kommun, 1980-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1831449 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2021 (42)
  2. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (312)
  3. Ålägganden: 3 Vissa polisålägganden, 301 Undersökning av självmord, 302 Drunknade, 303 Övrig undersökning av dödsorsak, ..., 330 Övervakning av näringsförbud (29)
  4. Uppgifter: Antal ålägganden, (1)


 9. 13fr -- Offer för vissa brott efter ålder, kön, välfärdsområde, beräkningssätt samt brottets anmälningsår, 2009-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 60816984 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Brott: TOTALT, Våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt (3 mom) 20:1-2, Våldtäkt 20:§1-2,4, Grov våldtäkt 20:2, ..., Terroristbrott (49)
  3. Offrets kön: Offrets kön totalt, Offret män, Offret kvinnor, Okänd, (4)
  4. Offrets ålder: Totalt, 0 - 4, 0 - 6, 0 - 17, ..., Okänd (18)
  5. Välfärdsområde: HELA LANDET, HVA01 Östra Nylands välfärdsområde, HVA02 Mellersta Nylands välfärdsområde, HVA03 Västra Nylands välfärdsområde, ..., Okänd (25)
  6. Uppgifter: Offer efter fall (antal), Offer efter fall, förändring jämfört med året innan (antal), Offer efter fall, förändring jämfört med året innan (%), Offer efter brottsrubriceringar (antal), ..., Offer efter det allvarligaste brottet, förändring jämfört med året innan (%) (9)


 10. 13g1 -- Behandlingens längd och tiden från händelsen till brottsanmälan enligt utredande myndighet, 2000-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1990813 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  3. Myndighet: Totalt, Polisen, Centralkriminalpolisen, Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors, ..., Gränsbevakningsväsendet (17)
  4. Uppgifter: Behandlingens längd i dagar, genomsnitt, Behandlingens längd i dagar, median, Behandlingens längd i dagar, kvartil 1, Behandlingens längd i dagar, kvartil 3, ..., Antal dagar från att brottet sker till att det anmäls, kvartil 3 (8)


 11. 13ga -- Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets, 2004-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8008834 Ändrad senast: 20220225 08.00

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Tvångsmedel: TOTALT, KI1 Gripande, KI2 Anhållande, VAO Häktning, ..., VPO Frigivning av häktad (28)
  3. Viranomainen: Totalt, Centralkriminalpolisen, Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors, Polisinrättningen i Västra Nyland, ..., Gränsbevakningsväsendet (16)
  4. Päärikos tai muu asia: Brott, föreelser och polisålägganden totalt, Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, ..., 316 Övriga (108)
  5. Uppgifter: Antalet tvångsmedel, Muutos edelliseen vuoteen, lkm, Muutos edelliseen vuoteen, %, (3)


 12. 13gb -- Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel efter kön och åldersgrupp, 2004-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25257794 Ändrad senast: 20220225 08.00

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Tvångsmedel: TOTALT, KI1 Gripande, KI2 Anhållande, VAO Häktning, ..., VPO Frigivning av häktad (28)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (13)
  5. Päärikos tai muu asia: Brott, föreelser och polisålägganden totalt, Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, ..., 316 Övriga (108)
  6. Uppgifter: Antalet tvångsmedel, Muutos edelliseen vuoteen, lkm, Muutos edelliseen vuoteen, %, (3)


 13. 13gc -- Gripandet, anhållandet, häktningen och tagandet i förvar av utlänning per polisinrättning, tidslängd, 2004-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6121902 Ändrad senast: 20220225 08.00

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Tvångsmedel: TOTALT, KI1 Gripande, KI2 Anhållande, VAO Häktning, U6A Tagande i förvar av utlänning (5)
  3. Viranomainen: Totalt, Centralkriminalpolisen, Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors, Polisinrättningen i Västra Nyland, ..., Gränsbevakningsväsendet (16)
  4. Päärikos tai muu asia: Brott, föreelser och polisålägganden totalt, Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, ..., 316 Övriga (108)
  5. Uppgifter: Tid under 1 dygn, Tid 1-1,9 dygn, Tid 2-2,9 dygn, Tid 3-3,9 dygn, ..., Hållande i förvar av utlänning, dygn (18)


 14. 13gd -- Gripandet, anhållandet, häktningen och tagandet i förvar av utlänning per polisinrättning, tidslängd efter kön och åldersgrupp, 2004-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19596745 Ändrad senast: 20220225 08.00

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Tvångsmedel: TOTALT, KI1 Gripande, KI2 Anhållande, VAO Häktning, U6A Tagande i förvar av utlänning (5)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 14, 15 - 17, 18 - 20, ..., Okänd (13)
  5. Päärikos tai muu asia: Brott, föreelser och polisålägganden totalt, Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, ..., 316 Övriga (108)
  6. Uppgifter: Tid under 1 dygn, Tid 1-1,9 dygn, Tid 2-2,9 dygn, Tid 3-3,9 dygn, ..., Hållande i förvar av utlänning, dygn (18)


 15. 13gj -- Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel, antalet använda grunder för tvångsmedel, 2004-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 550764 Ändrad senast: 20220225 08.00

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Tvångsmedel: TOTALT, KI1 Gripande, KI10300 KI1030 Handräckning till tullen, hållande i förvar av person, KI10310 KI1031 Handräckning till CKP, hållande i förvar av person, ..., VPO8820 Jag förordnar att ovannämnd häktad person friges (334)
  3. Viranomainen: Totalt, Centralkriminalpolisen, Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors, Polisinrättningen i Västra Nyland, ..., Gränsbevakningsväsendet (16)
  4. Uppgifter: Antalet använda grunder för tvångsmedel, (1)


 16. 13gq -- Misstänkta för uppklarade brott efter ålder, kön, kommunen där brottet skett och uppklarningsår, det sammanlagda antalet brott och den misstänktes grövsta brott, 2000-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 222555713 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (312)
  3. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  4. Misstänktas ålder: Totalt, 0 - 14, 0 - 17, 18 - 29, ..., Okänd (7)
  5. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, Misstänkta för utredda brott efter årets grövsta brott, (2)


 17. 13gw -- Brott som kommit till kännedom och utredning av dem efter brottsrubricering enligt utredande myndighet, 2006-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7447472 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  2. Brott: BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, STRAFFLAG, 11 kapitel Om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, Folkmord 11:1§1/1-5, ..., i explosionsfarliga omgivningar (1217)
  3. Myndighet: Totalt, Polisen, Centralkriminalpolisen, Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors, ..., Gränsbevakningsväsendet (17)
  4. Uppgifter: Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal), Uppklarade brott totalt (antal), Uppklarade brott av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under statistikåret (antal), Uppklarade brott av de brott som kommit till myndigheternas kännedom under tidigare år (antal), ..., Misstänkta för utredda brott (9)


 18. 13h4 -- Brott som kommit till kännedom efter anmälningsår, siffror i proportion till befolkningen i området där brottet skett, 1980-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28881951 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2021 (42)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, Esbo, Helsingfors, ..., Okänd (331)
  3. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  4. Uppgifter: Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal), Brott efter område per 1 000 invånare, Brott efter område per 10 000 invånare, (3)


 19. 13h5 -- Misstänkta för uppklarade brott efter huvudsaklig verksamhet, beräkningssätt och uppklarningsår, antal och andel av befolkningen, 2000-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36358211 Ändrad senast: 20220114 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Huvudsaklig verksamhet: Totalt, Sysselsatta, Arbetslösa, Personer utanför arbetskraften, ..., Okänd (9)
  3. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  4. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  5. Misstänktas ålder: Totalt, 0 - 14, 0 - 17, 15 - 17, ..., Okänd (14)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, Antalet brottsrubriceringar hos personer misstänkta för uppklarade brott, Misstänkta för utredda brott efter årets grövsta brott, Misstänkta per 10 000 invånare i befolkningen, ..., Misstänkta enligt årets grövsta brott per 10 000 invånare i befolkningen (6)


 20. 13ha -- Misstänkta för uppklarade brott efter utbildning, beräkningssätt och uppklarningsår, antal och andel av befolkningen, 2000-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27728389 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  3. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  4. Misstänktas ålder: Totalt, 0 - 14, 0 - 17, 15 - 17, ..., Okänd (14)
  5. Utbildingsnivå: Totalt, Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå 3, 4, Lägsta högre nivå, Lägre högskolenivå, ..., Okänd (7)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, Antalet brottsrubriceringar hos personer misstänkta för uppklarade brott, Misstänkta för utredda brott efter årets grövsta brott, Misstänkta per 10 000 invånare i befolkningen, ..., Misstänkta enligt årets grövsta brott per 10 000 invånare i befolkningen (6)


 21. 13he -- Misstänkta för uppklarade brott efter socioekonomisk ställning, beräkningssätt och uppklarningsår, antal och andel av befolkningen, 2000-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32407433 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  3. Misstänktas ålder: Totalt, 0 - 14, 0 - 17, 15 - 17, ..., Okänd (14)
  4. Socioekonomisk ställning: Totalt, Företagare, Högre tjänstemän, Lägre tjänstemän, ..., Okänd (9)
  5. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, Antalet brottsrubriceringar hos personer misstänkta för uppklarade brott, Misstänkta för utredda brott efter årets grövsta brott, Misstänkta per 10 000 invånare i befolkningen, ..., Misstänkta enligt årets grövsta brott per 10 000 invånare i befolkningen (6)


 22. 13it -- Brott som kommit till kännedom månadsvis efter kommunen där brottet skett och anmälningstidpunkt, preliminära uppgifter, 2009M01-2022M06*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39130855 Ändrad senast: 20220714 08.00

  1. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2022M06* (162)
  2. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (312)
  3. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  4. Uppgifter: Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal), (1)


 23. 13iv -- Brott som kommit till kännedom kvartalsvis efter undersökande myndighet och anmälningstidpunkt, preliminära uppgifter, 2009Q1-2022Q2*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19721701 Ändrad senast: 20220714 08.00

  1. Kvartal: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2022Q2* (54)
  2. Anmälan om brott och böter: Totalt, Polisanmälningar, Utfärdade böter, Straffanspråk, Ordningsböter (5)
  3. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  4. Myndighet: Totalt, Polisen, Centralkriminalpolisen, Helsingin poliisilaitos Polisinrättningen i Helsingfors, ..., Gränsbevakningsväsendet (17)
  5. Uppgifter: Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal), Kumulativ årssumma (antal), Förändring jämfört med föregående kvartal (antal), Förändring jämfört med föregående kvartal (%), ..., Förändring jämfört med den kumulativa summan året innan (%) (8)


 24. 13iz -- Brott som kommit till kännedom månadsvis efter välfärdsområde och anmälningstidpunkten, preliminära uppgifter, 2009M01-2022M06*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 82964776 Ändrad senast: 20220714 08.00

  1. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2022M06* (162)
  2. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  3. Anmälan om brott och böter: Totalt, Polisanmälningar, Utfärdade böter, Straffanspråk, Ordningsböter (5)
  4. Välfärdsområde: HELA LANDET, HVA01 Östra Nylands välfärdsområde, HVA02 Mellersta Nylands välfärdsområde, HVA03 Västra Nylands välfärdsområde, ..., Okänd (25)
  5. Uppgifter: Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal), Förändring jämfört med föregående månad (antal), Förändring jämfört med föregående månad (%), Förändring jämfört med motsvarande tidpunkt året innan (antal), ..., Förändring jämfört med den kumulativa summan året innan (%) (8)


 25. 13j1 -- Vissa myndighetsuppgifter kommunvis och månadsvis, preliminära uppgifter, 2009M01-2022M06*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9214421 Ändrad senast: 20220714 08.00

  1. Månad: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2022M06* (162)
  2. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (312)
  3. Ålägganden: 3 Vissa polisålägganden, 301 Undersökning av självmord, 302 Drunknade, 303 Övrig undersökning av dödsorsak, ..., 330 Övervakning av näringsförbud (29)
  4. Uppgifter: Antal ålägganden, Kumulativ årssumma (antal), (2)


 26. 13j2 -- Brott som kommit till kännedom efter brottsrubricering och anmälningsmånad, preliminära uppgifter, 2006M01-2022M06*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1840340 Ändrad senast: 20220714 08.00

  1. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2022M06* (198)
  2. Brott: BROTT OCH FÖRSEELSER TOTALT, STRAFFLAG, 11 kapitel Om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, Folkmord 11:1§1/1-5, ..., i explosionsfarliga omgivningar (1217)
  3. Uppgifter: Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal), Kumulativ årssumma (antal), (2)


 27. 13j4 -- Misstänkta för uppklarade brott efter medborgarskap, ålder, bosättningsland, beräkningssätt och uppklarningsår, uppgifter om antal, 2000-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 211962917 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  3. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (87)
  4. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  5. Misstänktas ålder: Totalt, 0 - 14, 0 - 17, 18 -, ..., Okänd (8)
  6. Stadigvarande bosättningsland: Totalt, Finland, Utlandet, (3)
  7. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, Misstänkta för utredda brott efter årets grövsta brott, (2)


 28. 13je -- Misstänkta för uppklarade brott efter medborgarskap, välfärdsområde, bosättningsland, beräkningssätt och uppklarningsår, uppgifter om antal, 2000-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 165083049 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Stadigvarande bosättningsland: Totalt, Finland, Utlandet, (3)
  3. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (87)
  4. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  5. Välfärdsområde: HELA LANDET, HVA01 Östra Nylands välfärdsområde, HVA02 Mellersta Nylands välfärdsområde, HVA03 Västra Nylands välfärdsområde, ..., Okänd (25)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, Misstänkta för utredda brott efter årets grövsta brott, (2)


 29. 13jf -- Personer som misstänks för uppklarade brott och som är fast bosatta i Finland efter medborgarskap, ålder, kön, beräkningssätt och uppklarningsår per 1 000 invånare i befolkningen, 2000-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 173663267 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  3. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (87)
  4. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  5. Misstänktas ålder: Totalt, 0 - 14, 0 - 17, 18 -, ..., Okänd (8)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, Misstänkta per 10 000 invånare i befolkningen, Antalet brottsrubriceringar hos personer misstänkta för uppklarade brott, Misstänkta efter antalet brottsrubriceringar per 10 000 invånare i befolkningen, ..., Misstänkta enligt årets grövsta brott per 10 000 invånare i befolkningen (6)


 30. 13jg -- Personer som misstänks för uppklarade brott som är fast bosatta i Finland efter medborgarskap, välfärdsområde, beräkningssätt och uppklarningsår per 1 000 invånare i befolkningen, 2000-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 134723997 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (87)
  3. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  4. Välfärdsområde: HELA LANDET, HVA01 Östra Nylands välfärdsområde, HVA02 Mellersta Nylands välfärdsområde, HVA03 Västra Nylands välfärdsområde, ..., Okänd (25)
  5. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, Misstänkta per 10 000 invånare i befolkningen, Antalet brottsrubriceringar hos personer misstänkta för uppklarade brott, Misstänkta efter antalet brottsrubriceringar per 10 000 invånare i befolkningen, ..., Misstänkta enligt årets grövsta brott per 10 000 invånare i befolkningen (6)


 31. 13jh -- Misstänkta för brott efter rusmedel, 2000-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 144273515 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  3. Berusning: Totalt, Inget rusmedel, Alkohol, Andra rusmedel, ..., Okänd (6)
  4. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  5. Misstänktas ålder: Totalt, 0 - 14, 0 - 17, 15 - 17, ..., Okänd (14)
  6. Välfärdsområde: HELA LANDET, HVA01 Östra Nylands välfärdsområde, HVA02 Mellersta Nylands välfärdsområde, HVA03 Västra Nylands välfärdsområde, ..., Okänd (25)
  7. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, (1)


 32. 13jm -- Målsägande i brott efter kön, ålder, välfärdsområde, beräkningssätt och anmälningsår, 2000-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 141695818 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Målsägandens ålder: Totalt, 0 - 14, 0 - 17, 15 - 17, ..., Okänd (14)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  4. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  5. Välfärdsområde: HELA LANDET, HVA01 Östra Nylands välfärdsområde, HVA02 Mellersta Nylands välfärdsområde, HVA03 Västra Nylands välfärdsområde, ..., Okänd (25)
  6. Uppgifter: Målsägande efter fall (antal), Målsägande efter fall, förändring jämfört med året innan (antal), Målsägande efter fall, förändring jämfört med året innan (%), Målsägande efter brottsrubriceringar (antal), ..., Målsägande efter det allvarligaste brottet, förändring jämfört med året innan (%) (9)


 33. 13jt -- Brott som kommit till kännedom efter brottsrubricering, preliminära uppgifter, 2000M01-2022M06*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 344712 Ändrad senast: 20220714 08.00

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2022M06* (270)
  2. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  3. Uppgifter: Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal), (1)


 34. 13jz -- Målsägande i brott efter näringsgren (TOL2008) och välfärdsområde, juridisk person, 2016-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 65992892 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. Näringsgren (TOL 2008): Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (111)
  3. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  4. Välfärdsområde: HELA LANDET, HVA01 Östra Nylands välfärdsområde, HVA02 Mellersta Nylands välfärdsområde, HVA03 Västra Nylands välfärdsområde, ..., Okänd (25)
  5. Uppgifter: Antalet målsägande (juridiska personer) efter fall (antal), Antalet målsägande (juridiska personer) efter fall, förändring jämfört med året innan (antal), Antalet målsägande (juridiska personer) efter fall, förändring jämfört med året innan (%), Antalet målsägande (juridiska personer) efter brottsrubriceringar (antal), ..., Antalet målsägande (juridiska personer) efter det allvarligaste brottet, förändring jämfört med året innan (%) (9)


 35. 13k4 -- Misstänkta för uppklarade brott efter härkomst och ålder, 2000-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 194420348 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  3. Misstänktas ålder: Totalt, 0 - 14, 0 - 17, 18 -, ..., Okänd (8)
  4. Bakgrundsland: Totalt, Nordafrika, Sub-Sahara Afrika, Amerika, ..., Okänd (12)
  5. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  6. Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, ..., Okänd (8)
  7. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, Misstänkta per 10 000 invånare i befolkningen, Antalet brottsrubriceringar hos personer misstänkta för uppklarade brott, Misstänkta efter antalet brottsrubriceringar per 10 000 invånare i befolkningen, ..., Misstänkta enligt årets grövsta brott per 10 000 invånare i befolkningen (6)


 36. 13k7 -- Misstänkta för uppklarade brott efter disponibla inkomster, 2004-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19905733 Ändrad senast: 20220114 08.00

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  2. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  3. Decil: Totalt, I, II, III, ..., Okända (12)
  4. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  5. Misstänktas ålder: Totalt, 0 - 14, 0 - 17, 15 - 17, ..., Okänd (14)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, Misstänkta för utredda brott efter årets grövsta brott, Antalet brottsrubriceringar hos personer misstänkta för uppklarade brott, (3)


 37. 13ka -- Egendom som anmälts stulen i stöldbrott, 2000-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1402789 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (312)
  3. Egendomsklass: SSS Totalt, 01 Optiska instrument, fotografiska instrument och medicinska apparater, 02 Klockor, 03 Smycken, ädelstenar och ädelmetaller, ..., 89 Fast egendom, övrig egendom (46)
  4. Uppgifter: Egendom (antal), (1)


 38. 13kf -- Föremål för bruksstölder av motordrivet fortskaffningsmedel SL28:9a-9c, 2003-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 171966 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  2. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (312)
  3. Föremål för bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel: Totalt, Bil, Moped, Motorcykel, ..., Annat motordrivet fortskaffningsmedel (6)
  4. Uppgifter: Fordon (antal), (1)


 39. 13kq -- Brott som kommit till kännedom efter internationell brottsklassificering (ICCS), anmälningsår och kommunen där brottet skett, 2006-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 138009300 Ändrad senast: 20220706 08.00

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  2. Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (312)
  3. ICCS-brottsklass: Totalt, 01 Handlingar som leder till dödsfall eller som avser att orsaka dödsfall, 0101 Mord, 0102 Försök till mord, ..., 1109 Övriga kriminella handlingar som ej klassificerats annanstans (320)
  4. Klassificering av brottmål: Totalt, Ekonomiskt brottmål, Familjevåldsbrottmål, Datateknikbrottmål, ..., Bedrägeri som begåtts med hjälp av datanät/nätbedrägeri (9)
  5. Uppgifter: Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal), Brott som kommit till myndigheternas kännedom, förändring jämfört med året innan (antal), Brott som kommit till myndigheternas kännedom, förändring jämfört med året innan (%), (3)


 40. 13kr -- Misstänkta för uppklarade brott efter internationell brottsklassificering (ICCS), uppklarningsår, ålder, kön och medborgarskap, 2006-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 143535897 Ändrad senast: 20220706 08.00

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  2. Misstänktas kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  3. Misstänktas ålder: Totalt, 0 - 17, 18 -, 18 - 29, ..., Okänd (7)
  4. Medborgarskap: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (89)
  5. ICCS-brottsklass: Totalt, 01 Handlingar som leder till dödsfall eller som avser att orsaka dödsfall, 0101 Mord, 0102 Försök till mord, ..., 1109 Övriga kriminella handlingar som ej klassificerats annanstans (320)
  6. Uppgifter: Misstänkta för utredda brott, Antalet brottsrubriceringar hos personer misstänkta för uppklarade brott, Misstänkta för utredda brott efter årets grövsta brott, (3)


 41. 13kv -- Brottsoffer och målsägande efter internationell brottsklassificering (ICCS), anmälningsår, ålder och kön, 2009-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4981372 Ändrad senast: 20220706 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. ICCS-brottsklass: Totalt, 01 Handlingar som leder till dödsfall eller som avser att orsaka dödsfall, 0101 Mord, 0102 Försök till mord, ..., 1109 Övriga kriminella handlingar som ej klassificerats annanstans (320)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 6, 0 - 17, 7 - 12, ..., Okänd (14)
  5. Uppgifter: Offer efter fall (antal), Offer efter brottsrubriceringar (antal), Offer efter det allvarligaste brottet (antal), Målsägande efter fall (antal), ..., Målsägande efter det allvarligaste brottet (antal) (6)


 42. 13m3 -- Brott som kommit till kännedom efter klassificering av brottmål, 2006-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 296395 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2021 (16)
  2. Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen: Brott och föreelser, 1 Strafflagsbrott, 11 Egendomsbrott, 1101 Stöldbrott 28:1-3 sammanlagt, ..., 26 Brott mot övriga lagar och förordningar (190)
  3. Klassificering av brottmål: Totalt, Ekonomiskt brottmål, Familjevåldsbrottmål, Datateknikbrottmål, ..., Inte kategoriserad (17)
  4. Uppgifter: Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal), (1)


 43. 13ne -- Misstänkta för vissa brott efter offrets ålder och kön samt anmälningsår, 2009-2021

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3605394 Ändrad senast: 20220609 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Offrets kön: Offrets kön totalt, Offret män, Offret kvinnor, Okänd, (4)
  3. Brott: TOTALT, Våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt (3 mom) 20:1-2, Sexuellt utnyttjande av barn, grovt sexuellt utnyttjande av barn, grov våldtäkt mot barn 20:6-7, Övriga sexualbrott 20:4-5,5a, 8-9, ..., Andra brott 17:22§, 21:6§, 21:8-9§, 25:3-3a§1, 25:4§1-2, 25:8§ (16)
  4. Offrets ålder: Totalt, Offrets ålder 0 - 4, Offrets ålder 0 - 6, Offrets ålder 0 - 17, ..., Offrets ålder okänd (18)
  5. Misstänktas kön: Misstänkta totalt, Misstänkta män, Misstänkta kvinnor, Mistänkta okänd, (4)
  6. Misstänktas ålder: Totalt, Misstänktas ålder 0 - 14, Misstänktas ålder 0 - 17, Misstänktas ålder 15 - 17, ..., Misstänktas ålder okänd (14)
  7. Uppgifter: Antalet brottsrubriceringar hos personer misstänkta för brott, (1)