Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11ii -- Inkomster och utgifter per sektor, kvartalsvis, 1999Q1-2022Q1

Välj variabler

Ja
2022-07-04
Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie, miljoner euro:
miljoner euro
Ursprunglig serie, miljoner euro:
miljoner euro
Trend series, miljoner euro:
miljoner euro
2022-09-16
2018-12-20
Statistikcentralen, Sektorräkenskaper kvartalsvis
001_11ii_2022q1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S1 Totala ekonomin , S11 Icke-finansiella företag , S12 Finansiella företag och försäkringsföretag ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris , B1NMH Nettonationalprodukt till marknadspris , P1R Produktion till baspris, inkomster ,

Valda 0 Totalt 171

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1999Q1 , 1999Q2 , 1999Q3 ,

Valda 1 Totalt 93

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000