Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11nk -- Värdepappersföretagens resultaträkningar, 2018Q1-2021Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 50630 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. Uppgifter: Ränteintäkter [från], (Räntekostnader), FINANSNETTO, (Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran), ..., ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST (34)
  2. Kvartal: 2018Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, ..., 2021Q3 (15)


 2. 11nm -- Värdepappersföretagens balansräkningar, 2018Q1-2021Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51751 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. Uppgifter: AKTIVA, Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning, Finansiella tillgångar som innehas för handel, De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, ..., SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER (42)
  2. Kvartal: 2018Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, ..., 2021Q3 (15)