Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 12dj -- Levande födda efter kön, 1751-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27316 Ändrad senast: 20220506 08.00

  1. År: 1751, 1752, 1753, 1754, ..., 2021 (271)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Levande födda, (1)


 2. 12dk -- Levande födda efter moderns civilstånd, 1761-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14741 Ändrad senast: 20220506 08.00

  1. År: 1761-1770, 1771-1780, 1781-1790, 1791-1800, ..., 2021 (73)
  2. Uppgifter: Levande födda, Inom äktenskapet födda barn, Utom äktenskapet födda barn, Utom äktenskapet födda barn, %, (4)


 3. 12dl -- Levande födda efter födelsemånad, 1900-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21553 Ändrad senast: 20220506 08.00

  1. År: 1900, 1901, 1902, 1903, ..., 2021 (122)
  2. Händelsemånad: Månader totalt, Januari, Februari, Mars, ..., December (13)
  3. Uppgifter: Levande födda, (1)


 4. 12dm -- Levande födda efter kön, ordningsnummer och moderns ålder (1 år), 1990-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 128134 Ändrad senast: 20220506 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)
  2. Moderns ålder: Totalt, 0 - 14, 15, 16, ..., 55 - (43)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Barnets ordningsnummer: Totalt, 1, 2, 3, ..., 9+ (10)
  5. Uppgifter: Levande födda, (1)


 5. 12dn -- Levande födda efter kön, moderns ålder (5 år) och språk, 2000-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 172075 Ändrad senast: 20220506 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. Moderns språk: Totalt, INHEMSKA SPRÅK TOTALT, finska, svenska, ..., Okänt (131)
  3. Moderns ålder: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 45 - (8)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Levande födda, (1)


 6. 12dp -- Levande födda efter kön, moderns ålder (5 år) och härkomst och bakgrundsland, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 364968 Ändrad senast: 20211203 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Moderns bakgrundsland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Moderns ålder: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 45 - (8)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Levande födda, (1)


 7. 12dq -- Levande födda efter kön, moderns ålder (5 år) och område, 1990-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 608631 Ändrad senast: 20220506 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Moderns ålder: Totalt, 0 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 45 - (8)
  3. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Levande födda, (1)


 8. 12dr -- Allmänt födelsetal, 1751-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31903 Ändrad senast: 20220506 08.00

  1. År: 1751, 1752, 1753, 1754, ..., 2021 (271)
  2. Uppgifter: Allmänt födelsetal, promille, Pojkar per 1 000 flickor, Levande födda, Medelfolkmängd, (4)


 9. 12ds -- Fruktsamhetstal per åldersgrupp (5 år) efter moderns ålder, 1990-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8320 Ändrad senast: 20220506 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)
  2. Moderns ålder: Totalt, 15 - 19, 20 - 24, 25 - 29, ..., 45 - 49 (8)
  3. Uppgifter: Fruktsamhetstal, (1)


 10. 12dt -- Summerat fruktsamhetstal, 1776-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22704 Ändrad senast: 20220506 08.00

  1. År: 1776, 1777, 1778, 1779, ..., 2021 (246)
  2. Uppgifter: Summerat fruktsamhetstal, (1)


 11. 12du -- Summerat fruktsamhetstal och bruttoreproduktionstal landskapvis, 1990-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19795 Ändrad senast: 20220506 08.00

  1. Landskap: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MK21 Åland (22)
  2. Uppgifter: Summerat fruktsamhetstal, Bruttoreproduktionstal, (2)
  3. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)


 12. 12dv -- Befolkningsförändringar månadsvis efter område, 1990M01-2021M12

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6555983 Ändrad senast: 20220527 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2021M12 (384)
  3. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)


 13. 12dx -- Befolkningsförändringar och folkmängden, 1749-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51609 Ändrad senast: 20220527 08.00

  1. År: 1749, 1750, 1751, 1752, ..., 2021 (273)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Flyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (11)


 14. 12dy -- Befolkningsförändringar och folkmängden efter område, 1990-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 746779 Ändrad senast: 20220527 08.00

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2021 (32)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  3. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)