Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

126v -- Ordningsbot efter kön, ålder och bötesbelopp, 2013-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-02
Utan att stanna fordonet:
Antal
Ordningsbot totalt:
Antal
2024-10-02
2020-10-20
Statistikcentralen, åtalade
001_126v_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 10

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 euro , 10 euro ,

Valda 0 Totalt 28

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 , 16 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken - värdet noll

Uppgifter

Utan att stanna fordonet

Utan att stanna fordonet

Ordningsbot totalt

Ordningsbot totalt