Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 112c -- Omsättningsindex för industrin på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2022M06*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2529506 Ändrad senast: 20220815 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2022M06* (330)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variabel: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (11)


 2. 112d -- Omsättningsindex för industrin på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2022Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 570169 Ändrad senast: 20220815 08.00

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2022Q2 (110)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variabel: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 112e -- Omsättningsindex för industrin på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2022H1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 292562 Ändrad senast: 20220815 08.00

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2022H1 (55)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variabel: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 112f -- Omsättningsindex för industrin på årsnivå (2015=100), 1995-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 150342 Ändrad senast: 20220815 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variabel: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 5. 12xt -- Revideringar i omsättningsindex för industrin på månadsnivå (2015=100), 2019M01-2022M05

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 217341 Ändrad senast: 20220815 08.00

  1. Månad: 2019M01, 2019M02, 2019M03, 2019M04, ..., 2022M05 (41)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variabel: Omsättning, Exportomsättningen, Inrikes omsättning, (3)
  4. Uppgifter: 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, 1:a offentliggörandet, årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (9)


 6. 12xy -- Revideringar i omsättningsindex för industrin på årsnivå (2015=100), 2019-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20707 Ändrad senast: 20220815 08.00

  1. År: 2019, 2020, (2)
  2. Näringsgren: B Utvinning av mineral, B-C Utvinning av mineral och tillverkning, 07 Utvinning av metallmalmer, 08 Annan utvinning av mineral, ..., MIG Andra konsumtionsvaror (41)
  3. Variabel: Omsättning, (1)
  4. Uppgifter: Genomsnittet av revideringen av ursprunglig indexserie, %- enheter, Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av ursprunglig indexserie, %- enheter, Genomsnittet av revideringen av arbetsdagskorrigerad indexserie, %-enheter, Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av arbetsdagskorrigerad indexserie, %-enheter, ..., Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av säsongrensad indexserie, %-enheter (6)


 7. 13bp -- Omsättningsindex för industrin, preliminär data (2015=100), 1995M01-2022M06*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 88852 Ändrad senast: 20220815 08.00

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2022M06* (330)
  2. Näringsgren: B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering, B-E Hela industrin, (2)
  3. Variabel: Omsättning, (1)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, Årsförändring av ursprunglig indexserie, %, ..., Tre månaders glidande årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (11)


 8. 13mf -- Revideringar i preliminär omsättningindex för industrin på månadsnivå (2015=100), 2021M02-2022M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22864 Ändrad senast: 20220815 08.00

  1. Månad: 2021M02, 2021M03, 2021M04, 2021M05, ..., 2022M06 (17)
  2. Näringsgren: B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering, (1)
  3. Variabel: Omsättning, (1)
  4. Uppgifter: Preliminär offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, 1:a offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Senaste offentliggörandet, årsförändring av ursprunglig indexserie, %, Revidering av ursprunglig indexserie, procentenhet, ..., Revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet (12)