Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-tabeller som filer. Felet åtgärdas som bäst.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12fd -- Arbetskonflikter kvartalsvis efter näringsgren (TOL 2008), 2002Q1-2021Q4

Välj variabler

Ja
2022-05-12
Antal arbetskonflikter:
antal
Delaktiga totalt:
antal
Förlorade arbetsdagar:
antal
2023-05-12
2020-01-08
Statistikcentralen, Statistik över arbetskonflikter
001_12fd_2021q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , B Utvinning av mineral (05-09) ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2002Q1 , 2002Q2 , 2002Q3 ,

Valda 1 Totalt 80

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000