Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-tabeller som filer. Felet åtgärdas som bäst.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12fg -- Arbetskonflikter årsvis efter anledning, 2021

Välj variabler

Ja
2022-05-12
Antal arbetskonflikter:
antal
Delaktiga totalt:
antal
Förlorade arbetsdagar:
antal
2023-05-12
2022-05-12
Statistikcentralen, Statistik över arbetskonflikter
003_12fg_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Lönesättning , Minskning eller hot om minskning av arbetskraft , Arbetsledning ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000