Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-tabeller som filer. Felet åtgärdas som bäst.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
  1. 11ih -- Industrins och handelns lagerstatistik, 2013Q1-2021Q4

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19034 Ändrad senast: 20220218 08.00

    1. Industri (TOL2008): B-D, G Industri och handel (05-35, 45-47), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), 10-11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl, ..., 47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (14)
    2. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2021Q4 (36)
    3. Uppgifter: Lager, Indextal, Lager, årsförändring, %, Lager, kvartalsförändring, %, (3)