Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12uj -- Personer som var arbetslösa arbetssökande eller i service 3 mån efter avslutad arbetskraftsutbildning per landskap (3445), Tammi-Elokuu 2006-2022

Välj variabler

Ja
2022-09-20
Avslutade arbetskraftsutbildningsperioder, januari?augusti (st.):
stycke
Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att arbetskraftsutbildningen upphört, januari–augusti (st.):
stycke
Deltagare i service 3 mån. efter att arbetskraftsutbildningen upphört, januari?augusti (st.):
stycke
Arbetslösa som varit arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade arbetskraftsutbildningsperioderna, januari?augusti (%):
procent
Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade arbetskraftsutbildningsperioderna, januari?augusti (%):
procent
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
12uj_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer , 12 Administrativa och kommersiella chefer ,

Valda 0 Totalt 51

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 17

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Avslutade arbetskraftsutbildningsperioder, januari?augusti (st.)

Arbetskraftsutbildningsperioder som slutat tre månader tidigare

Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att arbetskraftsutbildningen upphört, januari–augusti (st.)

Arbetslösa som varit arbetssökande tre månader efter att arbetskraftsutbildningen upphört

Deltagare i service 3 mån. efter att arbetskraftsutbildningen upphört, januari?augusti (st.)

Aktiva deltagare i en av arbets- och näringsförvaltningens tjänster tre månader efter att arbetskraftsutbildningen upphört

Arbetslösa som varit arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade arbetskraftsutbildningsperioderna, januari?augusti (%)

Arbetslösa som varit arbetssökande tre månader efter att arbetskraftsutbildningen upphört, andel av de avslutade arbetskraftsutbildningsperioderna

Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade arbetskraftsutbildningsperioderna, januari?augusti (%)

Aktiva deltagare i en av arbets- och näringsförvaltningens tjänster tre månader efter att arbetskraftsutbildningen upphört, andel av de avslutade arbetskraftsutbildningsperioderna