Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 12mi -- Utländska dotterbolag, 2004-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18094 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020 (17)
  2. Land: Totalt, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, ..., Övriga eller okänd (19)
  3. Uppgifter: Personal, Omsättning (miljoner euro), Antalet bolag, (3)


 2. 12nc -- Utländska dotterbolag i Finland efter näringsgren, 2007-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16685 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2020 (13)
  2. Näringsgren: Totalt, C Tillverkning (10-33), D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35), F Byggverksamhet (41-43), ..., Övriga näringssgrenar (12)
  3. Uppgifter: Personal, Omsättning (miljoner euro), Antalet bolag, (3)


 3. 12nd -- Utländska dotterbolag i Finland, 2004-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14984 Ändrad senast: 20211216 08.00

  1. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020 (16)
  2. Uppgifter: Personal, Omsättning (miljoner euro), Antalet bolag, Andel av omsättning (procent av alla företag i Finland), Andel av anställda (procent av alla företag i Finland) (5)