Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11sf -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan, årsvis, 1975-2021*

Välj variabler

Ja
2022-06-22
I löpande priser, miljoner euro:
miljoner euro
I föregående års priser, miljoner euro:
miljoner euro
Relation till BNP, %:
%
Relation till nationalinkomst, %:
%
Volymförändringar, %:
%
Volymindex, 2015 = 100:
indeksi
Värdeförändringar, %:
%
Prisförändringar, %:
%
Prisindex, 2015 =100:
indeksi, 2015=100
Volymserie, referensår 2010:
miljoner euro
Volymserie, referensår 2015:
miljoner euro
Volymserie, referensår 2021:
miljoner euro
Grad, %:
%
2022-09-16
2019-03-11
Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis
001_11sf_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: I löpande priser, miljoner euro , I föregående års priser, miljoner euro , Relation till BNP, % ,

Valda 1 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris , B1NMH Nettonationalprodukt till marknadspris , P1R Produktion till baspris, inkomster ,

Valda 0 Totalt 61

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 47

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

År

* preliminär uppgift

År

2020*

* preliminär uppgift

2021*

* preliminär uppgift