Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11t4 -- Offentliga konsumtionsutgifter, årsvis, 1975-2021*

Välj variabler

Ja
2022-06-22
I löpande priser, miljoner euro:
miljoner euro
I föregående års priser, miljoner euro:
miljoner euro
Volymförändringar, %:
%
Andel av transaktion, %:
%
Volymserie, referensår 2010:
miljoner euro
Volymserie, referensår 2015:
miljoner euro
2022-09-16
2019-03-19
Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis
001_11t4_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 47

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

År

* preliminär uppgift

År

2020*

* preliminär uppgift

2021*

* preliminär uppgift