Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 13qc -- Antalet timavlönade inom den privata sektorn efter yrkesklassificeringen, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 97862 Ändrad senast: 20220817 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Yrkesklassificeringen 2010: SSSSS Yrken totalt, 3 Experter, 31 Experter inom naturvetenskap och teknik, 311 Experter inom fysik, kemi och teknik, ..., X Okänd (232)
  4. Uppgifter: Antal, Medellön för ordinarie arbetstid, Lön för ordinarie arbetstid 1.desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., Totallön 9. decil / 1. decil (11)


 2. 13qd -- Antalet timavlönade inom den privata sektorn efter utbildningsklassificeringen år, 2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 148984 Ändrad senast: 20220817 08.00

  1. År: 2021, (1)
  2. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet, Specialyrkesutbildningsnivå, Lägsta högre nivå, ..., Ingen examen efter grundskolenivån (8)
  3. Utbildningsområde: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, allmänna utbildningsprogram, Pedagogik, ..., Okända (91)
  4. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antal, Medellön för ordinarie arbetstid, Lön för ordinarie arbetstid 1.desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., Totallön 9. decil / 1. decil (11)