Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12qh -- Tieliikenneonnettomuudet ja niiden henkilövahingot alueen, tielajin ja osallisten mukaan, 2015-2024*

Valitse muuttujat

Kyllä
19.3.2024
Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia:
Lukumäärä
Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia:
Lukumäärä
Loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet):
Lukumäärä
Vakavaan loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia:
Lukumäärä
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita:
Lukumäärä
Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.):
Lukumäärä
Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita:
Lukumäärä
18.4.2024
6.12.2020
Tilastokeskus, tieliikenneonnettomuustilasto
001_12qh_2024
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia , Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia , Loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet) ,

Valittu 1 Yhteensä 7

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 309

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Maantiet, Manner-Suomi , Moottoritie ,

Valittu 0 Yhteensä 12

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Onnettomuudessa mukana kevyttä liikennettä , Onnettomuudessa mukana jalankulkija ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valittu 1 Yhteensä 10

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Viimeisin vuosi on päivitysajankohtaa edeltävien kuukausien kumulatiivinen summa.
Vakavasti loukkaantuneiden tilastointi aloitettu vuodesta 2014 alkaen ja ne lasketaan kaksi vuotta tilastovuoden päättymisestä. Tieto puuttuu ennakollisilta vuosilta, mutta niille on merkitty arvoksi 0, jotta alueryhmittely olisi teknisesti mahdollista.
Osallistietona ei ole eritelty kaikkia vaihtoehtoja, joten luvut eivät täsmää summaan.
Valtatiet, kantatiet, seututiet ja muut maantiet ilman moottoriteiden ja moottoriliikenneteiden onnettomuuksia.
Lisää tietokantapalvelussa: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Tieliikenneonnettomuudet
Riistaonnettomuudet: https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/

Alue

Tilastossa käytetään viimeisimmän julkaisuajankohdan vuoden alun aluejakoa koko aikasarjassa.

Vuosi

* ennakkotieto

Vuosi

2023*

* ennakkotieto

2024*

* ennakkotieto

Tiedot

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia

Poliisin tietoon tulleet kuolemaan tai loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet.

Kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia

Poliisin tietoon tulleet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet.

Loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet)

Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ei sisällä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.

Vakavaan loukkaantumiseen johtaneita tieliikenneonnettomuuksia

Poliisin tietoon tulleet vakavaan loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ei sisällä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekistereiden ja The Association for the Advancement of Automotive Medicinen EU-maille lisensoiman muunnostaulukon avulla saadaan tieto loukkaantumisen vakavuudesta.

Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita

Henkilö, joka on kuollut poliisin tietoon tulleen tieliikenneonnettomuuden seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta, poislukien sairaskohtauksiin kuolleet.

Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneita (ml. vakavasti loukk.)

Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut poliisin tietoon tulleessa tieliikenneonnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa, esimerkiksi tikkejä. Jos henkilö on saanut mustelmia, naarmuja tai muuta sellaista, joista ei aiheudu edellä mainittua hoitoa, häntä ei katsota loukkaantuneeksi.

Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneita

Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut poliisin tietoon tulleessa tieliikenneonnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua hoitolaitoksessa ja on hakeutunut hoidettavaksi kuuden vuorokauden sisällä onnettomuudesta ja on saanut vamman tai vammoja jotka on AIS-vakavuusluokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu vakaviksi.