Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

13q2 -- Revideringar i statistik inom nya och nedlagda företag, 2015Q1-2022Q1

Välj variabler

Ja
2022-07-19
Nya företag:
antal
Nedlagda företag:
antal
2022-07-19
Statistikcentralen, Nya och nedlagda företag
110_13q2_2022q1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015Q1 , 2015Q2 , 2015Q3 ,

Valda 1 Totalt 29

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 1

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma