Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11zf -- Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, kvartalsvis, 1999Q1-2022Q4

Välj variabler

Ja
2023-03-15
Säsongrensad och arbetsdagskorrig, miljoner euro:
Miljoner euro
Ursprunglig, miljoner euro:
Miljoner euro
Trend, miljoner euro:
Miljoner euro
Förändring i ursprunglig serie från föregående år, %:
%
Förändring i säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie från föregående kvartal, %:
%
Förhållandet till BNP (säsongrensad och arbetsdagskorrig), %:
%
Förhållandet till BNP (trend), %:
%
2023-06-21
2019-05-07
Statistikcentralen, den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
001_11zf_2022q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Säsongrensad och arbetsdagskorrig, miljoner euro , Ursprunglig, miljoner euro , Trend, miljoner euro ,

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1999Q1 , 1999Q2 , 1999Q3 ,

Valda 1 Totalt 96

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: P1R Produktion till baspris, inkomster , P11R Marknadsproduktion, inkomster , P12R Produktion för egen slutlig användning, inkomster ,

Valda 0 Totalt 69

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000