Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11vr -- Konsumenternas förtroende efter personens utbildningsnivå, 2019M05-2023M01

Välj variabler

Ja
2023-01-30
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4:
nettotal
B1 Egen ekonomi nu (nettotal):
nettotal
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal):
nettotal
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal):
nettotal
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal):
nettotal
B5 Konsumentpriserna nu (Inflations-%):
%
B6 Konsumentpriserna om 12 månader (Inflations-%):
%
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal):
nettotal
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal):
nettotal
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal):
nettotal
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal):
nettotal
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal):
nettotal
D1 Penningsituation nu (nettotal):
nettotal
D2 Möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal):
nettotal
D5 Avsikter att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna):
%
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal):
nettotal
E2 Avsikter att köpa en bil inom 12 månader (% av konsumenterna):
%
E4 Avsikter att köpa en bostad inom 12 månader (% av konsumenterna):
%
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad inom 12 månader (% av konsumenterna):
%
E62 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Heminredning (% av konsumenterna):
%
E63 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsbostad (% av konsumenterna):
%
E64 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Hemelektronik (% av konsumenterna):
%
E65 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Hushållsmaskiner (% av konsumenterna):
%
E66 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Hobby- eller sportredskap (% av konsumenterna):
%
E67 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Andra fortskaffningsmedel än bil (% av konsumenterna):
%
E68 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor i Finland (% av konsumenterna):
%
E69 Andra avsikter att använda pengar, inom 6 månader: Fritidsresor utomlands (% av konsumenterna):
%
2023-02-27
2019-05-27
Statistikcentralen, konsumenternas förtroende
001_11vr_2023m01
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 , B1 Egen ekonomi nu (nettotal) , B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) ,

Valda 1 Totalt 27

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2019M05 , 2019M06 , 2019M07 ,

Valda 1 Totalt 45

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000