Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-tabeller som filer. Felet åtgärdas som bäst.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11ai -- Kuntasektorin kuukausipalkat ammateittain (Kevan nimikkeistö), 2021

Välj variabler

Ja
2022-04-27
Kuukausipalkkaiset yhteensä:
lukumäärä
Kokoaikaisten lukumäärä:
lukumäärä
Osa-aikaisten lukumäärä:
lukumäärä
Peruspalkan keskiarvo, e/kk:
eur
Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, e/kk:
eur
Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, e/kk:
eur
Säännöllisen työajan ansion mediaani, e/kk:
eur
Säännöllisen työajan ansion 9.desiili, e/kk:
eur
Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, %:
suhdeluku
Kokonaisansion keskiarvo, e/kk:
eur
Kokonaisansion 1.desiili, e/kk:
eur
Kokonaisansion mediaani, e/kk:
eur
Kokonaisansion 9.desiili, e/kk:
eur
Kokonaisansion variaatiokerroin, %:
suhdeluku
2023-04-27
2020-05-19
Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat
001_11ai_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Kuukausipalkkaiset yhteensä , Kokoaikaisten lukumäärä , Osa-aikaisten lukumäärä ,

Valda 1 Totalt 14

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yhteensä , Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja , Äänenjohtaja ,

Valda 0 Totalt 1 273

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Tilaston dokumentaatio .. tieto on epälooginen esitettäväksi
... tieto on salassapitosäännön alainen

Ammattinimike

Kevan ammattikoodin mukainen ammattinimike.

Sukupuoli

Sukupuoli (sukupuolet yhteensä/miehet/naiset)

Vuosi

Vuosi

Tiedot

Kuukausipalkkaiset yhteensä

(Kuukausipalkkaiset) Lukumäärä yhteensä

Kokoaikaisten lukumäärä

(Kuukausipalkkaiset)Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärä.

Osa-aikaisten lukumäärä

(Kuukausipalkkaiset) Osa-aikaisten palkansaajien lukumäärä.

Peruspalkan keskiarvo, e/kk

(Kuukausipalkkaiset) Peruspalkan keskiarvo, e/kk.

Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, e/kk

(Kuukausipalkkaiset) Säännöllisen työajan ansion keskiarvo, e/kk.

Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, e/kk

(Kuukausipalkkaiset) Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, e/kk.

Säännöllisen työajan ansion mediaani, e/kk

(Kuukausipalkkaiset) Säännöllisen työajan ansion mediaani, e/kk.

Säännöllisen työajan ansion 9.desiili, e/kk

(Kuukausipalkkaiset) Säännöllisen työajan ansion 9.desiili, e/kk.

Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, %

(Kuukausipalkkaiset) Säännöllisen työajan ansion variaatiokerroin, %.

Kokonaisansion keskiarvo, e/kk

(Kuukausipalkkaiset) Kokonaisansion keskiarvo, e/kk.

Kokonaisansion 1.desiili, e/kk

(Kuukausipalkkaiset) Kokonaisansion 1.desiili, e/kk.

Kokonaisansion mediaani, e/kk

(Kuukausipalkkaiset) Kokonaisansion mediaani, e/kk.

Kokonaisansion 9.desiili, e/kk

(Kuukausipalkkaiset) Kokonaisansion 9.desiili, e/kk.

Kokonaisansion variaatiokerroin, %

(Kuukausipalkkaiset) Kokonaisansion variaatiokerroin, %.