Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12aq -- Spädbarnsdödlighet, 1751-2022

Välj variabler

Ja
2023-04-21
Spädbarnsdödlighet, promille:
Promille
0-åriga döda:
Antal
2024-04-19
2019-10-24
Statistikcentralen, avlidna
001_12aq_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1751 , 1752 , 1753 ,

Valda 1 Totalt 272

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer över Befolkningsstruktur och Befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer över Folkräkning i Doria (på finska)

Uppgifter

Spädbarnsdödlighet, promille

Spädbarnsdödlighet = döda under det första levnadsåret per tusen levande födda