Till toppen
Om du fortfarande har använt sådana länkar till våra databaser som börjar med teckensträngen pxnet2.stat.fi, ska du gå över till att använda de nya länkarna.
De gamla länkarna slutar att fungera 16.11.2022. Läs mer om ändringen.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12gf -- Bytesbalans och kapitalbalans, månadsvis, 2006M01-2022M09

Välj variabler

Ja
2022-11-11
Inkomster, miljoner euro:
miljoner euro
Utgifter, miljoner euro:
miljoner euro
Inkomster minus utgifter (netto), miljoner euro:
miljoner euro
Inkomster, 3 månaders glidande summa, miljoner euro:
miljoner euro
Inkomster, 12 månaders glidande summa, miljoner euro:
miljoner euro
Inkomster, 36 månaders glidande summa, miljoner euro:
miljoner euro
Utgifter, 3 månaders glidande summa, miljoner euro:
miljoner euro
Utgifter, 12 månaders glidande summa, miljoner euro:
miljoner euro
Utgifter, 36 månaders glidande summa, miljoner euro:
miljoner euro
Inkomster minus utgifter (netto), 3 månaders glidande summa, miljoner euro:
miljoner euro
Inkomster minus utgifter (netto), 12 månaders glidande summa, miljoner euro:
miljoner euro
Inkomster minus utgifter (netto), 36 månaders glidande summa, miljoner euro:
miljoner euro
2022-12-12
2020-02-05
Statistikcentralen, betalningsbalans och utlandsställning
001_12gf_2022m09
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Inkomster, miljoner euro , Utgifter, miljoner euro , Inkomster minus utgifter (netto), miljoner euro ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 201

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: CA Bytesbalans , GS Varor och tjänster , G Varor ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Betalningsbalanspost

Maksutaseen ja ulkomaisen varallisuusaseman laadinnassa ja taulukoinnissa käytetty int_acc_item on periaatteessa osajoukko taloustoimista. Int_acc_item-luokat on siksi viety osaksi virallista PxPro-taloustoimiluokitusta taloustoimi_1_20180101 ja sitä hyödynnetään tietojen taulukoinnissa.