Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11iz -- Månatliga övernattningar och anlända gäster efter bosättningsland, 1995M01-2022M06*

Välj variabler

Statistikcentralen Transport och turism Telefon: 029 551 2984 E-post: majoitus.tilasto@tilastokeskus.fi Statistikens hemsida: http://www.stat.fi/til/matk/index_sv.
Ja
2022-07-28
Anlända gäster, antal:
lkm
Övernattningar, antal:
lkm
Förändring av övernattningar, %:
%
2022-08-25
2018-11-26
Statistikcentralen, Inkvarteringsstatistik
001_11iz_2022m06
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , FASTLANDS-FINLAND , Nyland ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalantalet , Finland , Utländer ,

Valda 0 Totalt 29

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valda 1 Totalt 330

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas

Landskap

Maakunta

Månad

* preliminär uppgift

Månad

2022M01*

* preliminär uppgift

2022M02*

* preliminär uppgift

2022M03*

* preliminär uppgift

2022M04*

* preliminär uppgift

2022M05*

* preliminär uppgift

2022M06*

* preliminär uppgift