Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11a7 -- In- och utvandring efter ålder (5-års) och kön fördelat på område, 1990-2021

Välj variabler

Ja
2022-05-27
Invandring till Finland:
antal
Utvandring från Finland:
antal
Nettomigration:
antal
2023-05-19
2018-10-30
Statistikcentralen, Flyttningsrörelsen
001_11a7_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 32

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 4 , 5 - 9 ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Område

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2022 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits.

Uppgifter

Nettomigration

Nettomigration är skillnaden mellan invandring och utvandring.