Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

116j -- Antal fritidshus efter område, 1970-2021

Välj variabler

Ja
2022-05-24
Fritidshus (antal):
antal
2023-05-27
2020-05-27
Statistikcentralen, Byggnader och fritidshus
001_116j_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1970 , 1980 , 1990 ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken I byggnadsbeståndet ingår inte tak av lätt konstruktion och kiosker, byggnader som används enbart inom lantbruksproduktionen och inte heller bastu- och ekonomibyggnader som hör till bostadsbyggnaderna. Byggnadsbeståndet omfattar inte heller fritidshus. Från år 2000 hör stadigvarande bebodda fritidshusen till byggnadsbeståndet (fristående småhus). Byggnadens användningssyfte bestäms i enlighet med det ändamål för vilket största delen av byggnadens våningsyta används. Uppgift om värmekälla har erhållits ur befolkningsdatasystemet, som får uppgiften i byggnadsprojektanmälningarna från kommunens byggnadstillsyn. Uppgiften om ändring av uppvärmningssättet förmedlas till befolkningsdatasystemet bara om byggnaden har genomgått ombyggnadsarbeten som kräver bygglov. I statistiken används områdesindelningen 1.1.2022 i hela tidsserien.
Byggnadsklassificeringen 2018 införs i statistiken fr.o.m. statistikåret 2020. Sedan dess omfattar statistiken inte småhus som har meddelats att vara i fritidsbruk, och semesterstugor som hyrs ut omfattas i statistiken däremot.