Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

126p -- Straff efter medborgarskap, bostadsort och brott (tingsrätter och hovrätten som första instans, strafforder och bötesförelägganden och ordningsböter), 2009-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-02
Dömda i rätten, böter genom strafföreläggande och ordningsböter totalt (antal):
Antal
Dömda i rätten (antal):
Antal
Dömda till livstids fängelse (antal):
Antal
Dömda till kombinationsstraff, ovillkorligt fängelse på viss tid, övervakningsstraff eller samhällstjänst totalt:
Antal
Dömda till kombinationsstraff, ovillkorligt fängelse på viss tid, övervakningsstraff eller samhällstjänst totalt (månader):
Månad
Kombinationsstraf:
Antal
Kombinationsstraff (månader):
Månad
Dömda till ovillkorligt fängelse:
Antal
Dömda till ovillkorligt fängelse (månader):
Månad
Dömda till övervakningsstraff:
Antal
Dömda till övervakningsstraff (månader):
Månad
Dömda till samhällstjänst:
Antal
Dömda till samhällstjänst (månader):
Månad
Dömda till villkorligt fängelse:
Antal
Dömda till villkorligt fängelse totalt (månader):
Månad
Tidigare straff tillräcklig påföljd:
Antal
Dömda till böter totalt (antal):
Antal
Dagsbotsbeloppet (euro):
Euro
Dömda till böter i domstol (antal eller antalet dagsböter):
Antal
Det totala bötesbeloppet för dömda i domstol (euro):
Euro
Dömda till böter genom strafföreläggande (antal):
Antal
Det totala bötesbeloppet för bötfällda genom strafföreläggande (euro):
Euro
Dömda till böter genom strafföreläggande (lag: 754/2010) (antal):
Antal
Det totala bötesbeloppet för bötfällda genom strafföreläggande (lag: 754/2010) (euro):
Euro
Dömda till böter genom bötesföreläggande (antal):
Antal
Det totala bötesbeloppet för bötfällda genom bötesföreläggande (euro):
Euro
Annan påföljd (antal):
Antal
Ordningsbot dömda i underrätten (antal):
Antal
Ordningsbot dömda i underrätten (euro):
Euro
Ordningsbot (antal):
Antal
Ordningsbot (euro):
Euro
Domseftergift (antal):
Antal
Åtalet förkastats (antal):
Antal
Ärendet har förfallit (antal):
Antal
Vite (antal):
Antal
Vite (euro):
Euro
Tillräknade brott i rätten, i böter genom strafföreläggande och ordningsböter totalt (antal):
Antal
Tillräknade brott i rätten (antal):
Antal
Förkastade åtal totalt (antal):
Antal
Förfallna åtal totalt (antal):
Antal
2024-10-02
2020-09-24
Statistikcentralen, åtalade, dömda och straff
001_126p_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Dömda i rätten, böter genom strafföreläggande och ordningsböter totalt (antal) , Dömda i rätten (antal) , Dömda till livstids fängelse (antal) ,

Valda 1 Totalt 40

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Finland , Övriga nationaliteter totalt ,

Valda 0 Totalt 26

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A.Egendomsbrott , Stöld, grov stölt 28:1-2, 34a:1 ,

Valda 0 Totalt 54

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000