Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11wy -- Energianvändningen inom industrin efter näringsgren (TOL 2008), 2007-2020

Välj variabler

Ja
2021-11-01
Energianvändningen (TJ):
TJ
Energianvändningen (GWh):
GWh
2022-11-02
2020-11-10
Statistik över industrins energianvändning, Statistikcentralen
001_11wy_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 14

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 05-09 Utvinning av mineraler , 10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning , 13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Olja , Kol , Naturgas ,

Valda 0 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Energikällaklass

Teollisuuden energiankäyttötilaston energilähdeluokka StatFin-taulukoissa. Luokitus perustuu vuoden Polttoaineluokitukseen 2011.