Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11wy -- Energianvändningen inom industrin efter näringsgren (TOL 2008), 2007-2021

Välj variabler

Ja
2022-11-02
Energianvändningen (TJ):
TJ
Energianvändningen (GWh):
GWh
2023-11-02
2020-11-10
Statistikcentralen, statistik över industrins energianvändning
001_11wy_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 15

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 05-09 Utvinning av mineraler , 10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning , 13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Olja , Kol , Naturgas ,

Valda 0 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Energikällaklass

Teollisuuden energiankäyttötilaston energilähdeluokka StatFin-taulukoissa. Luokitus perustuu vuoden Polttoaineluokitukseen 2011.