Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12kq -- Former av arbetskonflikter årsvis, 2021-2022

Välj variabler

Ja
2023-05-30
Antal arbetskonflikter:
Antal
Delaktiga totalt:
Antal
Förlorade arbetsdagar:
Antal
2024-05-30
2022-05-12
Statistikcentralen, statistik över arbetskonflikter
001_12kq_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Strejk , Maskning ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000