Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

115q -- Sysselsatta efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-5), yrkeställning , kön och år, 2010-2021

Välj variabler

Ja
2023-06-13
Sysselsatta:
Antal
Andel, %:
%
2019-11-01
Statistikcentralen, sysselsättning
001_115q_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yrkesgrupper totalt , 0 Militärer (Nivå 1) , 01 Officerare (Nivå 2) ,

Valda 0 Totalt 1 189

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Referenstidpunkten för statistiken är årets sista vecka (25.-31.12).

Tabellens uppgifter är slutgiltiga.