Till toppen
Om du fortfarande har använt sådana länkar till våra databaser som börjar med teckensträngen pxnet2.stat.fi, ska du gå över till att använda de nya länkarna.
De gamla länkarna slutar att fungera 16.11.2022. Läs mer om ändringen.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

115t -- Sysselsatt arbetskraft efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-2), bakgrundsland, kön och år, 2010-2020

Välj variabler

Ja
2022-10-11
Sysselsatta:
antal
2018-10-19
Statistikcentralen, Sysselsättning
001_115t_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Yrkesgrupper totalt , 0 Militärer (Nivå 1) , 01 Officerare (Nivå 2) ,

Valda 0 Totalt 55

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Afghanistan , Nederländerna ,

Valda 0 Totalt 100

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Referenstidpunkten för statistiken är årets sista vecka (25.-31.12.).

Tabellens uppgifter är slutgiltiga.

Bakgrundslander har specificerats i tabellen, om antalet sysselsatt arbetskraft i bakgrundsland överstiger 99.

... sekretessbelagd uppgift