Till toppen
Om du fortfarande har använt sådana länkar till våra databaser som börjar med teckensträngen pxnet2.stat.fi, ska du gå över till att använda de nya länkarna.
De gamla länkarna slutar att fungera 16.11.2022. Läs mer om ändringen.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12r5 -- Arbetslösa arbetssökande i olika grupper, personer i service och lediga jobb i slutet av månaden (1001), 2006M01-2022M10

Välj variabler

Ja
2022-11-22
Arbetssökande på beräkningsdagen (st.):
stycke
Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.):
stycke
Arbetskraft i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik (st.):
stycke
Andel arbetslösa arbetssökande av arbetskraften (%):
procent
Arbetslösa arbetssökande män (st.):
stycke
Arbetslösa arbetssökande kvinnor (st.):
stycke
Arbetslösa arbetssökande under 20 år (st.):
stycke
Arbetslösa arbetssökande under 25 år (st.):
stycke
Arbetslösa arbetssökande över 50 år (st.):
stycke
Arbetslösa arbetssökande med funktionsnedsättning /långtidssjuka arbetslösa arbetssökande (st.):
stycke
Utländska arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.):
stycke
Långtidsarbetslösa (st.):
stycke
Medlemmar i arbetslöshetskassor av de arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.):
stycke
Arbetssökande permitterade på heltid på beräkningsdagen (st.):
stycke
Arbetssökande med förkortad arbetsvecka på beräkningsdagen (st.):
stycke
Sysselsatta på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i arbetspraktik/arbetslivsträning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i arbets- och utbildningsprövning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i träning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i andra tjänster på beräkningsdagen (st.):
stycke
Lediga jobb på beräkningsdagen i månaden (st.):
stycke
Nya lediga jobb under månaden (st.):
stycke
2022-12-20
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
12r5_2022M10
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Arbetssökande på beräkningsdagen (st.) , Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.) , Arbetskraft i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik (st.) ,

Valda 1 Totalt 23

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 414

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 202

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Arbetssökande på beräkningsdagen (st.)

Arbetssökande på beräkningsdagen i månaden

Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.)

Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen i månaden

Arbetskraft i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik (st.)

Arbetskraft i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik. Vanligen ungefär två år gammal.

Andel arbetslösa arbetssökande av arbetskraften (%)

Andel arbetslösa arbetssökande av arbetskraften, %

Arbetslösa arbetssökande män (st.)

Arbetslösa arbetssökande män på beräkningsdagen i månaden

Arbetslösa arbetssökande kvinnor (st.)

Arbetslösa arbetssökande kvinnor på beräkningsdagen i månaden

Arbetslösa arbetssökande under 20 år (st.)

Arbetslösa arbetssökande under 20 år på beräkningsdagen i månaden

Arbetslösa arbetssökande under 25 år (st.)

Arbetslösa arbetssökande under 25 år på beräkningsdagen i månaden

Arbetslösa arbetssökande över 50 år (st.)

Arbetslösa arbetssökande över 50 år på beräkningsdagen i månaden

Arbetslösa arbetssökande med funktionsnedsättning /långtidssjuka arbetslösa arbetssökande (st.)

Långtidssjuka arbetslösa arbetssökande och arbetslösa arbetssökande med funktionsnedsättning på beräkningsdagen i månaden

Utländska arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.)

Utländska arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen i månaden

Långtidsarbetslösa (st.)

Långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, på beräkningsdagen i månaden

Medlemmar i arbetslöshetskassor av de arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.)

Medlemmar i arbetslöshetskassor av de arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen i månaden

Arbetssökande permitterade på heltid på beräkningsdagen (st.)

Arbetssökande permitterade på heltid på beräkningsdagen i månaden

Arbetssökande med förkortad arbetsvecka på beräkningsdagen (st.)

Arbetssökande med förkortad arbetsvecka på beräkningsdagen i månaden

Sysselsatta på beräkningsdagen (st.)

Sysselsatta med lönesubventioner eller startpeng eller sysselsatta hos staten på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i arbetspraktik/arbetslivsträning på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i arbetspraktik eller arbetslivsträning på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i arbets- och utbildningsprövning på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i arbets- eller utbildningsprövning på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i träning på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i träning på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i andra tjänster på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i andra tjänster, till exempel arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, alterneringsvikariat eller frivilliga studier, på beräkningsdagen i månaden

Lediga jobb på beräkningsdagen i månaden (st.)

Lediga jobb på arbets- och näringsbyråerna på beräkningsdagen i månaden

Nya lediga jobb under månaden (st.)

Nya lediga jobb under månaden