Till toppen
Om du fortfarande har använt sådana länkar till våra databaser som börjar med teckensträngen pxnet2.stat.fi, ska du gå över till att använda de nya länkarna.
De gamla länkarna slutar att fungera 16.11.2022. Läs mer om ändringen.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12tf -- Andel arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i slutet av månaden (1260), 2006M01-2022M10

Välj variabler

Ja
2022-11-22
Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.):
stycke
Arbetskraft i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik (st.):
stycke
Andel arbetslösa arbetssökande av arbetskraften (%):
procent
2022-12-20
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
12tf_2022M10
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 414

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 202

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.)

Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen i månaden

Arbetskraft i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik (st.)

Arbetskraft i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik. Vanligen ungefär två år gammal.

Andel arbetslösa arbetssökande av arbetskraften (%)

Andel arbetslösa arbetssökande av arbetskraften, %