Till toppen
Om du fortfarande har använt sådana länkar till våra databaser som börjar med teckensträngen pxnet2.stat.fi, ska du gå över till att använda de nya länkarna.
De gamla länkarna slutar att fungera 16.11.2022. Läs mer om ändringen.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12tk -- Arbetslösa enligt yrkesgrupp och utbildningsnivå under månaden per landskap (1310), 2006M01-2022M10

Välj variabler

Ja
2022-11-22
Arbetssökande under månaden (st.):
stycke
Arbetslösa arbetssökande under månaden (st.):
stycke
Påbörjade jobbsökningar (st.):
stycke
Avslutade jobbsökningar (st.):
stycke
Arbetslöshetsperioder började (st.):
stycke
Arbetslöshetsperioder slutade (st.):
stycke
Genomsn. längd på avslutade arbetslöshetsperioder (v.):
vecka
2022-12-20
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
12tk_2022M10
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Arbetssökande under månaden (st.) , Arbetslösa arbetssökande under månaden (st.) , Påbörjade jobbsökningar (st.) ,

Valda 1 Totalt 7

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 1 Chefer , 2 Specialister ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Lägre grundnivå , Högre grundnivå ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 202

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Arbetssökande under månaden (st.)

Olika arbetssökande under månaden

Arbetslösa arbetssökande under månaden (st.)

Olika arbetslösa arbetssökande under månaden

Påbörjade jobbsökningar (st.)

Jobbsökningar som påbörjats under månaden

Avslutade jobbsökningar (st.)

Jobbsökningar som påbörjats under månaden

Arbetslöshetsperioder började (st.)

Arbetslöshetsperioder började under månaden. En person kan ha flera perioder under en period.

Arbetslöshetsperioder slutade (st.)

Arbetslöshetsperioder slutade under månaden. En person kan ha flera perioder under en period.

Genomsn. längd på avslutade arbetslöshetsperioder (v.)

Genomsnittlig längd på arbetslöshetsperioder som slutat under månaden, i veckor