Till toppen
Om du fortfarande har använt sådana länkar till våra databaser som börjar med teckensträngen pxnet2.stat.fi, ska du gå över till att använda de nya länkarna.
De gamla länkarna slutar att fungera 16.11.2022. Läs mer om ändringen.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12tm -- Utländska arbetssökande enligt yrkesgrupp och utbildningsnivå under månaden per landskap (1314), 2006M01-2022M10

Välj variabler

Ja
2022-11-22
Utländska arbetssökande (st.):
stycke
Utländska arbetslösa arbetssökande (st.):
stycke
Jobbsökningar som påbörjats av utlänningar (st.):
stycke
Jobbsökningar som avslutats av utlänningar (st.):
stycke
Arbetslöshetsperioder som påbörjats av utlänningar (st.):
stycke
Arbetslöshetsperioder som avslutats av utlänningar (st.):
stycke
Genomsn. längd på arbetslöshetsperioder som avslutats av utlänningar (v.):
vecka
2022-12-20
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
12tm_2022M10
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Utländska arbetssökande (st.) , Utländska arbetslösa arbetssökande (st.) , Jobbsökningar som påbörjats av utlänningar (st.) ,

Valda 1 Totalt 7

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS Totalt , 1 Chefer , 2 Specialister ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Lägre grundnivå , Högre grundnivå ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 202

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Utländska arbetssökande (st.)

Olika utländska arbetssökande under månaden

Utländska arbetslösa arbetssökande (st.)

Olika utländska arbetslösa arbetssökande under månaden

Jobbsökningar som påbörjats av utlänningar (st.)

Jobbsökningar som påbörjats av utlänningar under månaden

Jobbsökningar som avslutats av utlänningar (st.)

Jobbsökningar som avslutats av utlänningar under månaden

Arbetslöshetsperioder som påbörjats av utlänningar (st.)

Arbetslöshetsperioder som påbörjats av utlänningar under månaden. En person kan ha flera perioder under en period.

Arbetslöshetsperioder som avslutats av utlänningar (st.)

Arbetslöshetsperioder som avslutats av utlänningar under månaden. En person kan ha flera perioder under en period.

Genomsn. längd på arbetslöshetsperioder som avslutats av utlänningar (v.)

Genomsnittlig längd på arbetslöshetsperioder som avslutats av utlänningar under månaden, i veckor