Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12tr -- Slutade jobbsökningar och perioder under månaden per landskap (1319), 2006M01-2023M07

Välj variabler

Ja
2023-08-22
Avslutade jobbsökningar (st.):
stycke
Perioder slutade (st.):
stycke
2023-09-26
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
019_12tr_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Sysselsatt , Arbetar på allm.arbetsm. ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Sysselsatt , Förmedlad till arbete på allm. arbetsm. ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 211

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Avslutade jobbsökningar (st.)

Jobbsökningar som påbörjats under månaden

Perioder slutade (st.)

Jobbsökningsperioder som slutat under månaden