Till toppen
Om du fortfarande har använt sådana länkar till våra databaser som börjar med teckensträngen pxnet2.stat.fi, ska du gå över till att använda de nya länkarna.
De gamla länkarna slutar att fungera 16.11.2022. Läs mer om ändringen.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12tw -- Lediga jobb i slutet av månaden enligt bransch per landskap (2206), 2006M01-2022M10

Välj variabler

Ja
2022-11-22
Lediga jobb på beräkningsdagen i månaden (st.):
stycke
Genomsn. tid under vilken jobb var lediga på beräkningsdagen (dagar):
dagar
2022-12-20
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
12tw_2022M10
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 113

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Staten , Kommun ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Under 11 dygn , 11 dygn-1 månad ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 202

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Lediga jobb på beräkningsdagen i månaden (st.)

Lediga jobb på arbets- och näringsbyråerna på beräkningsdagen i månaden

Genomsn. tid under vilken jobb var lediga på beräkningsdagen (dagar)

Genomsnittlig tid under vilken jobb som fortfarande var lediga på beräkningsdagen hade varit lediga, i dagar