Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12ty -- Händelser i fråga om lediga jobb enligt bransch under månaden (2311), 2006M01-2023M07

Välj variabler

Ja
2023-08-22
Lediga jobb under månaden (st.):
stycke
Nya lediga jobb under månaden (st.):
stycke
Tillsatta jobb under månaden (st.):
stycke
Genomsn. tid under vilken tillsatta jobb var lediga (dagar):
dagar
2023-09-26
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
026_12ty_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 414

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 113

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 211

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Lediga jobb under månaden (st.)

Lediga jobb under månaden, sammanlagt

Nya lediga jobb under månaden (st.)

Nya lediga jobb under månaden

Tillsatta jobb under månaden (st.)

Lediga jobb som tillsatts under månaden

Genomsn. tid under vilken tillsatta jobb var lediga (dagar)

Genomsnittlig tid under vilken lediga jobb som tillsatts varit lediga, i dagar