Till toppen
Om du fortfarande har använt sådana länkar till våra databaser som börjar med teckensträngen pxnet2.stat.fi, ska du gå över till att använda de nya länkarna.
De gamla länkarna slutar att fungera 16.11.2022. Läs mer om ändringen.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12u4 -- Aktiveringsgrad och personer i service på beräkningsdagen (4250), 2006M01-2022M10

Välj variabler

Ja
2022-11-22
Aktiveringsgrad på beräkningsdagen (%):
procent
Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i service sammanlagt (st.):
stycke
Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i träning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Sysselsatta på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i arbets- och utbildningsprövning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Aterneringsvikarier på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i frivilliga studier på beräkningsdagen (st.):
stycke
2022-12-20
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
12u4_2022M10
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Aktiveringsgrad på beräkningsdagen (%) , Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.) , Deltagare i service sammanlagt (st.) ,

Valda 1 Totalt 10

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 414

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 202

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Aktiveringsgrad på beräkningsdagen (%)

Aktiveringsgrad = andel personer i arbets- och näringsförvaltningens tjänster av summan av arbetslösa arbetssökande och personer i arbets- och näringsförvaltningens tjänster på beräkningsdagen

Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.)

Arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i service sammanlagt (st.)

Personer i arbets- och näringsförvaltningens tjänster sammanlagt på beräkningsdagen

Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i träning på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i träning på beräkningsdagen i månaden

Sysselsatta på beräkningsdagen (st.)

Sysselsatta med lönesubventioner eller startpeng eller sysselsatta hos staten på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i arbets- och utbildningsprövning på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i arbets- eller utbildningsprövning på beräkningsdagen i månaden

Aterneringsvikarier på beräkningsdagen (st.)

Personer som vikarierade alterneringslediga på beräkningsdagen

Deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på beräkningsdagen

Deltagare i frivilliga studier på beräkningsdagen (st.)

Personer som genomförde frivilliga studier på beräkningsdagen