Till toppen
Om du fortfarande har använt sådana länkar till våra databaser som börjar med teckensträngen pxnet2.stat.fi, ska du gå över till att använda de nya länkarna.
De gamla länkarna slutar att fungera 16.11.2022. Läs mer om ändringen.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12u5 -- Utlänningars aktiveringsgrad och personer i service på beräkningsdagen (4251), 2006M01-2022M10

Välj variabler

Ja
2022-11-22
Aktiveringsgrad för utlänningar på beräkningsdagen (%):
procent
Utländska arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.):
stycke
Utländska deltagare i service sammanlagt på beräkningsdagen (st.):
stycke
Utländska deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Utländska deltagare i träning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Sysselsatta utlänningar på beräkningsdagen (st.):
stycke
Utländska deltagare i arbets- och utbildningsprövning på beräkningsdagen (st.):
stycke
Utländska alterneringsvikarier på beräkningsdagen (st.):
stycke
Utländska deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på beräkningsdagen (st.):
stycke
Utländska deltagare i frivilliga studier på beräkningsdagen (st.):
stycke
2022-12-20
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
12u5_2022M10
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Aktiveringsgrad för utlänningar på beräkningsdagen (%) , Utländska arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.) , Utländska deltagare i service sammanlagt på beräkningsdagen (st.) ,

Valda 1 Totalt 10

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 414

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 202

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Aktiveringsgrad för utlänningar på beräkningsdagen (%)

Aktiveringsgrad för utlänningar = andel utlänningar i arbets- och näringsförvaltningens tjänster av antalet utländska arbetslösa arbetssökande och av summan av utlänningarna i arbets- och näringsförvaltningens tjänster på beräkningsdagen

Utländska arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen (st.)

Utländska arbetslösa arbetssökande på beräkningsdagen i månaden

Utländska deltagare i service sammanlagt på beräkningsdagen (st.)

Utlänningar i arbets- och näringsförvaltningens tjänster sammanlagt på beräkningsdagen

Utländska deltagare i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen (st.)

Utlänningar som deltog i arbetskraftsutbildning på beräkningsdagen i månaden

Utländska deltagare i träning på beräkningsdagen (st.)

Utlänningar som deltog i träning på beräkningsdagen i månaden

Sysselsatta utlänningar på beräkningsdagen (st.)

Utlänningar sysselsatta med lönesubventioner eller startpeng eller sysselsatta hos staten på beräkningsdagen i månaden

Utländska deltagare i arbets- och utbildningsprövning på beräkningsdagen (st.)

Utlänningar som deltog i arbets- eller utbildningsprövning på beräkningsdagen i månaden

Utländska alterneringsvikarier på beräkningsdagen (st.)

Utlänningar som vikarierade alterneringslediga på beräkningsdagen

Utländska deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på beräkningsdagen (st.)

Utlänningar som deltog i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på beräkningsdagen

Utländska deltagare i frivilliga studier på beräkningsdagen (st.)

Utlänningar som genomförde frivilliga studier på beräkningsdagen