Till toppen
Om du fortfarande har använt sådana länkar till våra databaser som börjar med teckensträngen pxnet2.stat.fi, ska du gå över till att använda de nya länkarna.
De gamla länkarna slutar att fungera 16.11.2022. Läs mer om ändringen.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12u9 -- Personer i annan service i slutet av och under månaden per landskap (5315), 2006M01-2022M10

Välj variabler

Ja
2022-11-22
Deltagare i andra tjänster på beräkningsdagen (st.):
stycke
Deltagare i andra tjänster under månaden (st.):
stycke
Påbörjade andra tjänster (st.):
stycke
Avslutade andra tjänster (st.):
stycke
Genomsn. längd på avslutade andra tjänster (v.):
vecka
2022-12-20
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
12u9_2022M10
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 - 19 , 20 - 24 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alterneringslediga , Alterneringsvikarier , Bedömningar och prövningar ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valda 1 Totalt 202

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Deltagare i andra tjänster på beräkningsdagen (st.)

Deltagare i andra tjänster, till exempel arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, alterneringsvikariat eller frivilliga studier, på beräkningsdagen i månaden

Deltagare i andra tjänster under månaden (st.)

Deltagare i andra tjänster, till exempel arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, alterneringsvikariat eller frivilliga studier, under månaden

Påbörjade andra tjänster (st.)

Påbörjade andra tjänster, till exempel arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, alterneringsvikariat eller frivilliga studier, under månaden

Avslutade andra tjänster (st.)

Avslutade andra tjänster, till exempel arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, alterneringsvikariat eller frivilliga studier, under månaden

Genomsn. längd på avslutade andra tjänster (v.)

Genomsnittlig längd i tjänsten för dem som avslutat andra tjänster, till exempel arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, alterneringsvikariat eller frivilliga studier, i veckor