Till toppen
Om du fortfarande har använt sådana länkar till våra databaser som börjar med teckensträngen pxnet2.stat.fi, ska du gå över till att använda de nya länkarna.
De gamla länkarna slutar att fungera 16.11.2022. Läs mer om ändringen.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

12up -- Personer som var arbetslösa arbetssökande eller i service 3 mån efter avslutad arbets- och utbildningsprövning (5471), Tammi-Elokuu 2013-2022

Välj variabler

Ja
2022-09-20
Avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioder, januari–augusti (st.):
stycke
Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört, januari?augusti (st.):
stycke
Deltagare i service 3 mån. efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört, januari?augusti (st.):
stycke
Arbetslösa arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioderna, januari–augusti (%):
procent
Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioderna, januari?augusti (%):
procent
2019-02-26
Arbets- och näringsministeriet, Arbetsförmedlingsstatistik
12up_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 414

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
... = Uppgift är sekretessbelagd

Uppgifter

Avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioder, januari–augusti (st.)

Arbets- eller utbildningsprövningsperioder som slutat tre månader tidigare

Arbetslösa som varit arbetssökande 3 mån. efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört, januari?augusti (st.)

Arbetslösa som varit arbetssökande tre månader efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört

Deltagare i service 3 mån. efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört, januari?augusti (st.)

Aktiva deltagare i en av arbets- och näringsförvaltningens tjänster tre månader efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört

Arbetslösa arbetssökande efter 3 mån., andel av de avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioderna, januari–augusti (%)

Arbetslösa som varit arbetssökande tre månader efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört, andel av de avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioderna

Deltagare i service efter 3 mån., andel av de avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioderna, januari?augusti (%)

Aktiva deltagare i en av arbets- och näringsförvaltningens tjänster tre månader efter att arbets- eller utbildningsprövningen upphört, andel av de avslutade arbets- och utbildningsprövningsperioderna