Till toppen
Om du fortfarande har använt sådana länkar till våra databaser som börjar med teckensträngen pxnet2.stat.fi, ska du gå över till att använda de nya länkarna.
De gamla länkarna slutar att fungera 16.11.2022. Läs mer om ändringen.
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

127s -- Hushållens konsumtionsutgifter, årsvis, 1975-2021*

Välj variabler

Ja
2022-09-16
I löpande priser, miljoner euro:
miljoner euro
I föregående års priser, miljoner euro:
miljoner euro
Volymförändringar, %:
%
Värdeförändringar, %:
%
Prisförändringar, %:
%
Volymserie, referensår 2010:
miljoner euro
Volymserie, referensår 2015:
miljoner euro
Volymserie, referensår 2021:
miljoner euro
2022-12-16
2019-08-14
Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis
001_127s_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: I löpande priser, miljoner euro , I föregående års priser, miljoner euro , Volymförändringar, % ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER , 01.1 Livsmedel ,

Valda 0 Totalt 394

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 47

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift
... sekretessbelagd uppgift
För åren 1975-1994 har ingen fördelning på 5-siffernivå enligt ECOICOP-klassificeringen beräknats, utan uppgifterna publiceras bara på 4-siffernivå.
Dessa 4-siffernivåer följer ECOICOP-klassificeringen.
Transaktionerna P33K (Finländska hushålls konsumtionsutgifter i utlandet) och P34K (Utländska hushålls konsumtionsutgifter i Finland) framställs bara på totalnivå, inte med en mer detaljerad indelning. Transaktion P31NCK Privata konsumtionsutgifter motsvarar transaktionen P31KS14 Individuella konsumtionsutgifter, hushåll (S14) i tabellen Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan, årsvis och transaktionen P31K Individuella konsumtionsutgifter för sektor 'S14 Hushåll i tabellen Inkomster och utgifter per sektor, årsvis.

År

* preliminär uppgift

År

2020*

* preliminär uppgift

2021*

* preliminär uppgift