Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13zn -- Utbetalda och beviljade direkta stöd, lån och garantier efter näringsgren och storleksklass, miljoner euro, 2022

Välj variabler

Ja
2023-05-24
Antalet företag som fått stöd:
Antal
Beviljad direkta stöd:
Miljoner euro
Betalda direkta stöd:
Miljoner euro
Beviljad lån:
Miljoner euro
Beviljad borgen:
Miljoner euro
2023-05-24
Statistikcentralen, statistik över företagsstöd
222_13zn_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , 16-17 Skogindustri ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift Primärproduktion (TOL 2008, 01-03)
Övriga näringsgrenar (TOL 2008, 05-09, 35-39, 84-88, 97-99)