Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

141d -- Utbetalda och beviljade direkta stöd och garantier efter ändamål, miljoner euro, 2022

Välj variabler

Ja
2023-05-24
Antalet företag som fått stöd:
Antal
Beviljad direkta stöd:
Miljoner euro
Betalda direkta stöd:
Miljoner euro
Beviljad borgen:
Miljoner euro
2023-05-24
Statistikcentralen, statistik över företagsstöd
222_141d_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Boende , Energi , Trafik och kommunikation ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000