Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

141e -- Antalet företag som fått stöd, deras omsättning och anställda i förhållande till alla företag efter företagens storleksklass, 2022

Välj variabler

Ja
2023-05-24
Anställda vid företag som fått stöd av de anställda vid alla företag, %:
Procent
Omsättningen för dem som fått stöd av omsättningen för alla företag, %:
Procent
Företag som fått stöd av alla företag, %:
Procent
2023-05-24
Statistikcentralen, statistik över företagsstöd
222_141e_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken I tabellen presenteras i procent:
Andelen anställda vid de företag som fått stöd av de anställda vid alla företag.
Omsättningen för de företag som fått stöd av omsättningen för alla företag.
Andelen företag som fått stöd av alla företag.
Omsättningen, antalet anställda och antalet företag som beskriver företagspopulationen baserar sig på året före statistikåret.