Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11wy -- Energianvändningen inom industrin efter näringsgren (TOL 2008), 2007-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22335 Ändrad senast: 20211101 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2020 (14)
  2. Industribransch: 05-09 Utvinning av mineraler, 10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning, 13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri, 16-17 Skogsindustri, ..., Näringsgrenindelning total (10)
  3. Energikällaklass: Olja, Kol, Naturgas, Torv, ..., Totalt (9)
  4. Uppgifter: Energianvändningen (TJ), Energianvändningen (GWh), (2)


 2. 12bu -- Totalanvändningen av el inom industrin efter industribransch (TOL 2008), 2007-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23546 Ändrad senast: 20211101 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2020 (14)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Industribransch: 05-09 Utvinning av mineraler, 10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning, 13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri, 16-17 Skogsindustri, ..., Näringsgrenindelning total (10)
  4. Uppgifter: Totalanvändningen av el (GWh), (1)


 3. 12bw -- Energianvändningen inom industrin efter landskap, 2007-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10382 Ändrad senast: 20211101 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2020 (14)
  2. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  3. Uppgifter: Energianvändningen (TJ), Energianvändningen (GWh), (2)