Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 111e -- Personskadeolyckor, döda och skadade efter typ av olycka och hastighetsbegränsning månadsvis, 2003M01-2022M07*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 445395 Ändrad senast: 20220818 08.00

  1. Typ av olycka: Totalt, Samma körriktningar (ej svängande fordon), Samma körriktningar (svängande fordon), Mötande körriktningar (ej svängande fordon), ..., Djurolycka (12)
  2. Hastighetsbegränsning: Totalt, -40, 50, 60-70, ..., Okänd (8)
  3. Månad: 2003M01, 2003M02, 2003M03, 2003M04, ..., 2022M07* (235)
  4. Uppgifter: Personskadeolyckor, Olyckor som ledde till dödsfall, Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador), Olyckor som ledde till allvarliga personskador, ..., Allvarligt skadade (7)


 2. 111f -- Personskadeolyckor, döda och skadade efter vägtyp, hastighetsbegränsning, ljusförhållanden, väglag och veckodag, 2015-2022*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2598304 Ändrad senast: 20220818 08.00

  1. Vägtyp: Totalt, Landsvägar, Fastlandsfinland, Allmänna vägar, Åland, Kommunal väg, ..., Okänd (6)
  2. Hastighetsbegränsning: Totalt, -40, 50, 60-70, ..., Okänd (8)
  3. Ljusförhållanden: Totalt, Dagsljus, Skymning, Mörker, ..., Okänd (6)
  4. Väglag: Totalt, Bar, torr, Bar, blöt, Vatten i körspåren, ..., Okänd (9)
  5. Veckodag: Totalt, Måndag, Tisdag, Onsdag, ..., Söndag (8)
  6. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022* (8)
  7. Uppgifter: Personskadeolyckor, Olyckor som ledde till dödsfall, Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador), Olyckor som ledde till allvarliga personskador, ..., Allvarligt skadade (7)


 3. 111g -- Personskadeolyckor efter område, vägtyp och inblandade månadsvis, 2015M01-2022M07*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17647552 Ändrad senast: 20220818 08.00

  1. Region: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (309)
  2. Vägtyp: Totalt, Landsvägar, Fastlandsfinland, Allmänna vägar, Åland, Kommunal väg, ..., Okänd (6)
  3. Inblandad: Totalt, Olycka med lätt trafik inblandad, Olycka med fotgängare inblandad, Olycka med cykel inblandad, ..., Olycka med annat djur inblandad (13)
  4. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2022M07* (91)
  5. Uppgifter: Personskadeolyckor, Olyckor som ledde till dödsfall, Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador), Olyckor som ledde till allvarliga personskador, (4)


 4. 112w -- I vägtrafikolyckor döda och skadade efter landskap, trafikant, kön och åldern månadsvis, 2015M01-2022M07*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18332508 Ändrad senast: 20220818 08.00

  1. Region: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  2. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Cyklist, förare, ..., Annat, passagerare (26)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0-14, ...0-5, ...6-9, ..., Okänd (20)
  5. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2022M07* (91)
  6. Uppgifter: Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, (3)


 5. 112x -- I vägtrafikolyckor döda och skadade efter landskap, typ av olycka, trafikant, kön och åldern, 2003-2022*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1832149 Ändrad senast: 20220818 08.00

  1. Region: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  2. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Moped, ..., Annat (10)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0-14, ...0-5, ...6-9, ..., Okänd (20)
  5. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022* (20)
  6. Uppgifter: Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, (3)


 6. 11bh -- Vägtrafikolyckor, döda och skadade, 1931-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 61003 Ändrad senast: 20220818 08.00

  1. Uppgifter: Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, Andra allvarliga skadade, olyckan inte i polisens kännedom, ..., THL, Vårdperioder på vårdavdelning vid landtransportolyckor (21)
  2. År: 1931, 1932, 1933, 1934, ..., 2021* (91)


 7. 12qh -- Personskadeolyckor, döda och skadade efter område, vägtyp och inblandade, 2015-2022*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5553719 Ändrad senast: 20220818 08.00

  1. Region: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (309)
  2. Vägtyp: Totalt, Landsvägar, Fastlandsfinland, Motorväg, Motortrafikled, ..., Okänd (12)
  3. Inblandad: Totalt, Olycka med lätt trafik inblandad, Olycka med fotgängare inblandad, Olycka med cykel inblandad, ..., Olycka med annat djur inblandad (13)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022* (8)
  5. Uppgifter: Personskadeolyckor, Olyckor som ledde till dödsfall, Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador), Olyckor som ledde till allvarliga personskador, ..., Allvarligt skadade (7)


 8. 12sc -- Personskadeolyckor, döda och skadade efter typ av olycka och hastighetsbegränsning, 2003-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 60689 Ändrad senast: 20220818 08.00

  1. Typ av olycka: Totalt, Samma körriktningar (ej svängande fordon), Samma körriktningar (svängande fordon), Mötande körriktningar (ej svängande fordon), ..., Djurolycka (12)
  2. Hastighetsbegränsning: Totalt, -40, 50, 60-70, ..., Okänd (8)
  3. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022* (20)
  4. Uppgifter: Personskadeolyckor, Olyckor som ledde till dödsfall, Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador), Olyckor som ledde till allvarliga personskador, ..., Allvarligt skadade (7)


 9. 12sd -- I vägtrafikolyckor döda och skadade efter typ av olycka och trafikant månadsvis, 2015M01-2022M07*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 213414 Ändrad senast: 20220818 08.00

  1. Typ av olycka: Totalt, Samma körriktningar (ej svängande fordon), Samma körriktningar (svängande fordon), Mötande körriktningar (ej svängande fordon), ..., Djurolycka (12)
  2. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Cyklist, förare, ..., Annat, passagerare (26)
  3. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2022M07* (91)
  4. Uppgifter: Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, (3)


 10. 12z2 -- Personskadeolyckor, döda och skadade efter typ av olycka och trafikant, 2003-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 67380 Ändrad senast: 20220818 08.00

  1. Typ av olycka: Totalt, Samma körriktningar (ej svängande fordon), Samma körriktningar (svängande fordon), Mötande körriktningar (ej svängande fordon), ..., Djurolycka (12)
  2. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Cyklist, förare, ..., Annat, passagerare (26)
  3. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022* (20)
  4. Uppgifter: Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, (3)


 11. 12z7 -- I vägtrafikolyckor döda och skadade efter område, vägtyp, olycksplats och trafikant, 2015-2022*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7461380 Ändrad senast: 20220818 08.00

  1. Region: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (309)
  2. Vägtyp: Totalt, Landsvägar, Fastlandsfinland, Motorväg, Motortrafikled, ..., Okänd (12)
  3. Olycksplats: Totalt, Skyddsväg, Gång- och cykelvägar, Annan, (4)
  4. Trafikant: Totalt, Fotgängare, Cykel, Moped, ..., Annat (10)
  5. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022* (8)
  6. Uppgifter: Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, (3)


 12. 13pj -- Döda i vägtrafikolyckor efter trafikant, första preliminära uppgifter för månaden, 1985M01*-2022M07*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 138092 Ändrad senast: 20220818 08.00

  1. Månad: 1985M01*, 1985M02*, 1985M03*, 1985M04*, ..., 2022M07* (451)
  2. Trafikant: Totalt, Med personbil, Till fots eller med cykel, Andra, (4)
  3. Uppgifter: Döda, 1:a preliminära uppgifter, Döda, glidande summa för 12 mån. utgående från de 1:a preliminära uppgifterna, (2)


 13. 13pm -- Alkohololyckor som ledde till personskador i vägtrafiken efter landskap, 2003-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12671 Ändrad senast: 20220818 08.00

  1. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022* (20)
  2. Region: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  3. Uppgifter: Personskadeolyckor, Alkoholincidenter, (2)