Till toppen
Störning vid nedladdning av JSON-stat-filer. Vi rekommenderar att du använder formatet JSON-stat2.

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 12gq -- Utrikeshandel med varor och tjänster, kvartalsvis, 2013Q1-2022Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 346217 Ändrad senast: 20220812 08.00

  1. Region: Övriga länder exkl. EU(27, 2020-), Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020), EU länder (27, 2020-), EU länder (28, 2013-2020), ..., Utlandet totalt (48)
  2. Uppgifter: Export, miljoner euro, Import, miljoner euro, Importen enligt ursprungsländer, miljoner euro, Importen enligt avsändningsländer, miljoner euro, (4)
  3. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2022Q2 (38)
  4. Tjänstepost: GS Varor och tjänster, G Varor, S Tjänster, SA Bearbetningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra, ..., SL Offentliga varor och tjänster, ej hänförliga till någon annan kategori (18)


 2. 12gr -- Utrikeshandel med tjänster efter område och tjänstepost, årsvis, 2013-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1592399 Ändrad senast: 20220620 08.00

  1. Tjänstepost: S Tjänster, SA Bearbetningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra, SB Underhålls- och reparationstjänster, ej hänförliga till någon annan kategori, SC Transport, ..., SL Offentliga varor och tjänster, ej hänförliga till någon annan kategori (61)
  2. Region: Övriga länder exkl. EU(27, 2020-), Övriga länder exkl. EU (28, 2013-2020), EU länder (27, 2020-), EU länder (28, 2013-2020), ..., Utlandet totalt (247)
  3. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  4. Uppgifter: Export, miljoner euro, Import, miljoner euro, (2)


 3. 12gs -- Skillnader mellan varuhandeln enligt Tullen och betalningsbalansen, kvartalsvis, 2013Q1-2022Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10787 Ändrad senast: 20220812 08.00

  1. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2022Q2 (38)
  2. Tjänstepost: GB Varuhandeln enligt betalningsbalansen, G11 Varuhandeln enligt tullen, GV Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel, G121 CIF-FOB -omvandling, GO Övriga skillnader i varuhandeln enligt betalningsbalansen och tullen (5)
  3. Uppgifter: Export, miljoner euro, Import, miljoner euro, (2)