Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12vp -- Sähkön hankinta energialähteittäin, 1990-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
20.12.2023
Määrä (GWh):
GWh
Määrä, vuosimuutos (%):
Prosentti
Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%):
Prosentti
17.4.2024
21.12.2020
Tilastokeskus, energian hankinta ja kulutus
001_12vp_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valittu 1 Yhteensä 33

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: SSS SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS , 1 SÄHKÖN TUOTANTO , 1.1 Vesivoima ,

Valittu 0 Yhteensä 16

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva
.. tieto on epälooginen esitettäväksi
Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. biokaasun ja sekapolttoaineiden biohajoavan osuuden. Muut fossiiliset polttoaineet sisältävät mm. masuuni- ja koksikaasun, koksin, muovi- ja ongelmajätteen sekä sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden. Muut energialähteet sisältävät vedyn, rikin, sähkökattiloissa käytetyn sähkön sekä teollisuuden reaktio- ja sekundäärilämmön.